Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BT rượu etylic

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thi Tuyết Nhung
Ngày gửi: 21h:33' 24-12-2017
Dung lượng: 87.8 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP VỀ RƯỢU ETYLIC
/ Bài 9. Dung dịchAlàhỗnhợpcủarượuetylicvớinước. Cho 20,2 gam dd A t/d vớiNatridưthuđược 5,6 lit khí H2 (đktc). Tínhđộrượucủadd A, biết dr = 0,8g/ml, dnước = 1g/ml
Bài 10. Cho kim loại Natri dư tác dụng với 10 ml rượuetylic 960
a/ Tính thể tích và khối lượng rượu rượuetylic đã tham gia PƯ.biết dr = 0,8g/ml
b/ Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc. Biết dnước = 1g/ml
Bài 11. Cho Na dưvào 95,75 ml ancoletylic ( rượuetylic) cóđộrượulà a0, saukhikếtthúccácphảnứnghoàntoànthuđược 57,12 lítkhíhdro (đktc). a) Xácđịnhgiátrịcủa a, biếtkhốilượngriêngcủancoletyliclà 0,8 g/ml; củanướclà 1g/ml.
Bài 12.Rượuđượcđiềuchếtừetylen:
a. Từ 8,4 lítkhíetylen(dktc) người ta điềuchếđượcbaonhiêu ml rượu 75 độ. Biếthiệusuấtphảnứnglà 60% 
b. Đemchỗrượulên men giấm. Tínhkhốilượngaxitaxetictạothành.
Bài 13.Có 82,8g rượunguyênchất :
a. tínhthểtíchcầndùngđểphachỗrượuthuđượcthành 75 độ. Cho khốilượngriêngcủarượulà 0,8g/ml b. Cho thêm 12ml rượunguyênchấtvàorượu 75 độtrênthìsẽthuđượcrượubaonhiêuđộ? c.Cho Na dưvào 82,8g rượunguyênchấtlúcđầuthìthuđượcbaonhiêulítkhíHiđrô ( đktc)? d. Nếumuốnchỗrượutrêncóđộrượulà 90 độthìphảithêmvào dung dịchrượu 75 độbaonhiêu ml rượunguyênchất?
Bài 14.Cho 22,4lítkhíetilen (ở điềukiệntiêuchuẩn) tácdụngvớinướccóaxitsunfuriclàmxúctác, thuđược 13,8 gam rượuetylic. Hãytínhhiệusuấtphảnứngđiềuchếrượuetylictừetilen.
 
Gửi ý kiến