Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TUAN 3 TIET 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Liêng Jrang Ha Chú
Ngày gửi: 10h:48' 12-10-2017
Dung lượng: 94.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Tuần 03 Ngày soạn: 09/09/2017
Tiết 06 Ngày dạy: 11/09/2017

BÀI 7 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN
CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nêu được đặc điểm chung nhất của động vật nguyên sinh
- Trình bày được tính đa dạng về hình thái, cấu tạo, hoạt động và đa dạng về môi trường sống của ĐVNS.
- Nêu được vai trò của ĐVNS với đời sống con người và vai trò của ĐVNS đối với thiên nhiên.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp.
- Kĩ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, giữ vệ sinh môi trường cá nhân.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
- Hình ảnh một số loại trùng.
- Tư liệu về trùng gây bệnh ở người và động vật.
2. Học sinh: Kẻ bảng 1 và 2 vào vở bài tập
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số:(1’)
7A1……………........................................…
7A2……………........................................…
2. Kiểm tra bài cũ: (6’)
- Nêu đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng và sinh sản của trùng biến hình?
- Kể tên các đại diện của ngành động vật nguyên sinh mà em đã học?
3. Hoạt động dạy học:
*Mở bài: Động vật nguyên sinh, cá thể chỉ là một tế bào, song chúng có ảnh hưởng lớn đối với con người. Vậy ảnh hưởng đó như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay
Hoạt động 1: Đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh(18’)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

- Cho HS quan sát một số trùng đã học. Giới thiệu trùng kiết lị và trùng sốt rét.
- GV yêu cầu HS quan sát hình một số trùng, trao đổi nhóm và hoàn thành bảng 1.

- GV kẻ sẵn bảng 1 SGK trang 26 để HS chữa bài.
- GV ghi phần bổ sung của các nhóm vào bên cạnh.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng
- HS quan sát hình, nhận biết thêm trùng kiết lị, trùng sốt rét.
- Cá nhân HS tự nhớ lại kiến thức bài trước và quan sát hình vẽ, trao đổi nhóm, thống nhất ý kiến-> Hoàn thành nội dung bảng 1.
- Đại diện nhóm trình bày bằng cách ghi kết quả vào bảng, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS tự sửa chữa nếu chưa đúng.

Bảng 1: Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh
TT
Đại diện
Kích thước
Cấu tạo từ
Thức ăn
Bộ phận di chuyển
Hình thức sinh sảnHiển vi
Lớn
1 tế bào
Nhiều tế bào
1
Trùng roi
X

X

Vụn hữu cơ
Roi
Vô tính theo chiều dọc

2
Trùng biến hình
X

X

Vi khuẩn, vụn hữu cơ
Chân giả
Vô tính

3
Trùng giày
X

X

Vi khuẩn, vụn hữu cơ
Lông bơi
Vô tính, hữu tính


- GV yêu cầu HS tiếp tục thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:
+ ĐVNS sống tự do có đặc điểm gì?
+ ĐVNS có đặc điểm gì chung?- GV yêu cầu HS rút ra kết luận.
- Cho 1 HS nhắc lại kiến thức.
- HS dựa vào kết quả của bảng, trao đổi nhóm, thống nhất câu trả lời, yêu cầu nêu được:
+ Sống tự do: có bộ phận di chuyển và tự tìm thức ăn.
+ Đặc điểm cấu tạo, kích thước, sinh sản...
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Tiểu kết: Động vật nguyên sinh có đặc điểm chung:
+ Cơ thể có kích thước hiển vi và chỉ là một tế bào nhưng đảm nhận mọi chức năng sống.
+ Dinh dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng.
+ Hầu hết sinh sản vô tính bằng cách phân đôi.
+ Di chuyển bằng chân giả, roi, lông bơi hay tiêu giảm.
Hoạt động 2: Sự đa dạng và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh(17’)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

- Yêu cầu HS đọc TTSGK mục II cho biết:Em có nhận xét gì về số lượng loài và mt sống của ĐVNS?
- Cho HS quan sát H7.1 SGK, trả lời các câu hỏi sau:
+ Kể tên các loài
 
Gửi ý kiến