Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HOP HĐSP THANG 10/2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thanh Hoài (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:09' 12-10-2017
Dung lượng: 96.5 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM
THÁNG 10/2017

Thời gian: 14h ngày 12/10/2017
Địa điểm: Phòng hội đồng
Thành phần:
- Chủ trì cuộc họp:
- Vắng:
A. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 09
1. Tổ chức:
Ngày công:
- Vắng có P: Hà, Hùng, H Vân, Ngân, B Vân, Thương
- Đi trễ: Tình, B Thanh
Các hoạt động khác:
- Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học 2017- 2018
- Duyệt PCƯĐ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2017 và biên chế lớp
- Cập nhật và hoàn tất hồ sơ công chức theo yêu cầu của PGD đúng qui định
- Tái kí hợp đồng 68 với bảo vệ và xét nâng lương thường xuyên cho cô Thương
2. Chuyên môn:
2.1. Tổ xã hội:
2.1.1.Giáo án, hồ sơ sổ sách :
- Kiểm tra được 2GV: Luyến, Thúy Hằng. Xếp loại tốt : 2
2.1.2. Sử dụng đồ dùng thiết bị ( tổng số thiết bị/ TS tiết )
- Tổng số thiết bị sử dụng : 47/47 tiết
- Làm và nộp DDDH 0 cái
2.1.3.Lên lịch báo giảng :
- 10/11 GV thực hiện nghiêm túc. 1 GV lên trễ: Cô Hà ( Tuần 6)
2.1.4.Thực hiện qui chế điểm :
- Kiểm tra qui chế điểm 11/11GV vào cuối tuần 6. Có 6 GV đã vào điểm : Cô Luyến, HVân, Huyền, Hằng, BVân, PThanh. Các GV còn lại chưa vào điểm .
2.1.5. Các hoạt động khác:
- 100% GV tham dự lễ khai giảng năm học mới.
- Thực hiện chương trình: Chưa đảm bảo ở 1 số môn do nghỉ lễ, nghỉ khai giảng
- Tham gia tập huấn chuyên môn nghiêm túc vào ngày 9/9/2017
- Tham gia Đại hội cha mẹ HS, Đại hội công đoàn, Hội nghị CBCC theo kế hoạch.
- Dự giờ : Tổ đã dự giờ hội giảng vòng trường được 10 tiết
- Họp tổ chuyên môn đã góp ý về các bài dạy khó, góp ý cho Đại hội Công đoàn, Hội nghị CBCC, Tuyển sinh lớp 10, phân công GV tham gia Hội giảng và các cuộc thi do Ngành phát động ( liên môn, tích hợp, chuyên đề, Elearning).
- Cô HVân đã tham gia tập huấn môn Tiếng Anh đúng quy định.
* Các công tác khác :
- Trực lễ 2/9 nghiêm túc.
- Bồi dưỡng HS giỏi: GV thực hiện nghiêm túc, dạy vào chiều thứ 4 và thứ bảy hàng tuần 2 môn Lịch sử và Địa lí.
- GV đã tham gia tập văn nghệ, hướng dẫn HS tập văn nghệ nghiêm túc.
* Đánh giá:
- Ưu điểm :
+ GV thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy và các kế hoạch của nhà trường
+ GV có đầu tư kĩ cho công tác hội giảng vòng trường, khai thác tốt các đồ dùng dạy học hiện có. GV tích cực dự giờ hội giảng.
+ GV thực hiện nghiêm túc việc dạy thay cho GV vắng.
+ GV tham gia tập huấn chuyên môn nghiêm túc theo quy định.
+ 6 GV đã cập nhật điểm đúng tiến độ.
- Tồn tại :
+ Còn 4 GV vắng : PThanh, BVân, Hà, Thương (P)
+ Nộp trễ báo cáo bài dạy khó : Thầy Tình.
+ 6 GV chưa vào điểm : KLoan, Lài, Tình, Thương, Việt, Hà
2.2 Tổ Tự nhiên:
2.2.1 Giáo án, hồ sơ sổ sách :
- Thực hiện tốt HSSS. Tổ đã kiểm tra hồ sơ 02 GV: Ngân, Loan. GV có chú ý đầu tư vào hồ sơ, cập nhật đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Xếp loại hồ sơ: Tốt 2/2
2.2.2. Sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học
- Tổng số thiết bị sử dụng: 65 tiết, làm và nộp DDDH: 0
2.2.3.Lên lịch báo giảng: Đúng quy định.
2.2.4.Thực hiện qui chế điểm:
- Đa số GV thực hiện quy chế điểm đúng quy định.
2.2.5. Chuyên đề:
* Chuyên đề 1:
- Môn: Hóa học – lớp 9.
- Tên chuyên đề: Thực hiện nghiên cứu bài học môn Hóa học 9
Bài 9: Tính chất hóa học của muối.
- Thời gian thảo luận và triển khai chuyên đề: đầu tháng
 
Gửi ý kiến