Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MẪU ĐƠN XIN DẠY THÊM CỦA GV

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoài Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:32' 12-10-2017
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD- ĐT TRẢNG BÀNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ SỞ TỔ CHỨC DẠY THÊM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Mẫu 02)

ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG
(Dành cho giáo viên)

Kính gửi:
Cơ sở dạy thêm Trường THCS _________Tôi tên: _____________________ ngày sinh: ______________
Chức vụ: _________________
Chuyên ngành đào tạo: _____________
Sau khi nghiên cứu Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 2 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Tôi làm đơn đăng ký dạy thêm tại cơ sở dạy thêm Trường THCS Phước Chỉ.
Môn dạy thêm: _______________
Dạy thêm lớp: _________________
Hình thức dạy thêm (Luyện thi ĐH-CĐ, ôn thi tốt nghiệp,...): Phụ đạo học sinh trong hè.
Tôi cam kết sẽ thực hiện dạy thêm đúng theo quy định của Ngành và của cơ sở tổ chức dạy thêm.


Phước Chỉ, ngày 12 tháng 12 năm 2015
Người đăng ký dạy thêm


Xác nhận của Thủ trưởng
(Nhận xét về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Môn
Lớp
Số lớp
Số học sinh
Học phí…đồng/hs/tháng
Các ngày dạy
trong tuần
Thời gian dạy
Từ……giờ….đến…..giờ
Hình thức dạy (Luyện thi CĐ-ĐH, ôn thi tốt nghiệp,…)

Toán
8
1
30
80.000
Thứ ba, thứ tư, thứ năm
13h-14h30
Phụ đạo học sinh

Toán
9
3
55
80.000
Thứ ba, thứ sáu, thứ bảy
7h-8h30
14h-15h30
Ôn thi tuyển lớp 10

Vật lý
6
1
30
80.000
Thứ hai, thứ năm
13h-14h30
Phụ đạo học sinh
GIÁO VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên) 
Gửi ý kiến