Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Minh Hải
Ngày gửi: 22h:42' 11-10-2017
Dung lượng: 603.0 KB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 15: ÔN TẬP CHƯƠNG I
A. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: Hệ thống hoá lại các kiến thức về đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song.
2.Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các dụng cụ để vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
3.Thái độ: Chú ý, nghiêm túc, tích cực học tập, yêu thích môn học.
4.Năng lực hướng tới: Tính toán; Suy luận hợp lý và logic; Diễn đạt, Tự học...Vẽ hình

B. TÀI LIỆU-PHƯƠNG TIỆN:
1. Phương pháp-Kỹ thuật dạy học:
-PPDH: Nêu và giải quyết vấn đề; DH Nhóm
-KTDH: Động não ; Thảo luận viết ; XYZ ; Giao nhiệm vụ ; Đặt câu hỏi…
2. Phương tiện-Hình thức tổ chức dạy học :
+ Phương tiện: Sgk-SBT; Bảng phụ ; Phiếu học tập ;
+ Hình thức tổ chức dạy học: Học tập theo lớp
3. Chuẩn bị của GV- HS:
+ HS: Xem trước bài, thước kẻ có chia đơn vị.
+ GV: Thước kẻ, bài tập áp dụng
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
* TỔ CHỨC : Kiểm tra sĩ số ; Ổn định lớp
THỨ
NGÀY
TIẾT
LỚP
SĨ SỐ
TÊN HỌC SINH VẮNG

.....
..../....../2017
.....
7A
...../.....
.........................................................................

.....
..../....../2017
.....
7B
...../.....
.........................................................................


* KIỂM TRA (5’):
Ôn tập lý thuyết qua hình vẽ : Mỗi hình vẽ trong bảng cho biết nội dung kiến thức gì?

* BÀI MỚI(40’):
1. GIỚI THIỆU BÀI HỌC: Hệ thống hoá lại các kiến thức về đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song.
2. DẠY HỌC BÀI MỚI (35’):

HĐ:
CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ HỌC TẬP
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP

- GV treo bảng phụ hình vẽ bài 54.
? Thế nào là một định lí

- Gọi Hs lên bảng vẽ hình
- Gọi một HS lên bảng vẽ hình theo tỉ lệ.
? Nhận xét quan hệ giữa hai đường thẳng d và d’.
? Tính x.

- Quan sát hình vẽ để tìm các cặp đường thẳng vuông góc, song song
- Đọc đề, tìm hiểu yêu cầu của đề.
- Đọc đề, quan sát hình vẽ và đặt tên các đường thẳng, các điểm.BÁO CÁO KẾT QUẢ-THẢO LUẬN
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP

Bài tập 54 (SGK - Trang 103).
- Năm cặp đường thẳng vuông góc:
d1( d8, d1 ( d2, d3 ( d4,
d3 ( d5, d3 ( d7.
- Bốn cặp đường thẳng song song:
d4 // d5, d4 // d7,
d7 // d5, d2 // d8.

Bài tập 55 (SGK-Trang 104).
a)

b)


+ Đánh giá bằng quan sát, nhận xét:
- Thông qua VD, Bài tập đánh giá tính tích cực, kỹ năng trình bày của HS.
+ Đánh giá bằng sản phẩm học tập của học sinh:
- Giải đúng ví dụ theo các bước; Hoàn thành các bài tập Sgk
Bài 57 SGK/104:
Cho a//b, hãy tính số đo x của góc O.

-Nhắc lại tính chất của hai đường thẳng song song.
Bài 57 SGK/104:
Kẻ c//a qua O => c//b
Ta có: a//c => 1 = 1 (sole trong)
=> 1 = 380
b//c => 2 + 1 = 1800 (hai góc trong cùng phía)
=> 2 = 480
Vậy: x =1+2 =380+480
x = 860


Bài 58 SGK/104:
Tính số đo x trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy.

Bài 58 SGK/104:
Ta có: a(c
b(c
=> a//b (hai dt cùng vuông góc dt thứ ba)
=>  +  = 1800 (2 góc trong cùng phía)
=> 1150 +  = 1800
=>  = 750


Bài 59 SGK/104:
Hình 41 cho biết d//d’//d’’ và hai góc 600, 1100. Tính các góc: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bài 59 SGK/104:
1) Tính 1:
Ta có d’//d’’(gt)
=>  = 1 (sole
 
Gửi ý kiến