Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 18. Mol

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Quang Huy
Ngày gửi: 21h:22' 11-10-2017
Dung lượng: 79.6 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 14/ 11/ 2015
Ngày dạy: 17/ 11/ 2015
Lớp dạy: 8A
TUẦN 13
TIẾT 26
CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC
BÀI 18. MOL

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức, kỹ năng.
a. Kiến thức: Hs biết được các khái niệm mol, khối lượng mol, thể tích mol của chất khí.
b. Kỹ năng:
- Vận dụng các khái niệm trên để tính được khối lượng mol của các chất và thể tích của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn.
- Củng cố các kĩ năng tính phân tử khối và củng cố về công thức hoá học của đơn chất và hợp chất.
c. Trọng tâm:
- Học sinh nắm được các khái niệm.
2. Phát triển phẩm chất và năng lực:
a. Các phẩm chất: Quan sát, nhận xét, nhận biết, suy luận có logic,
b. Các năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp: hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi.
- Năng lực tự học.
c. Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Quan sát - nhận xét, giải thích, tổng hợp kiến thức.
- Năng lực tính toán: bài tập định lượng.
- Phát hiện và nêu vấn đề trong khi nghiên cứu bài học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp:
- Hoạt động nhóm, đàm thoại, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề.
- Sử dụng bài tập theo hướng phát triển năng lực.
2. Đồ dùng dạy học:
a. Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
b. Học sinh:
- Đổi 1đvC ra gam ( 1đvC = ................. gam)
- Ôn tập kiến thức về nguyên tử, phân tử và nghiên cứu trước bài mol.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Vào bài:
- Khi đi chợ người ta thường dùng các cụm từ: một chục trứng để gọi thay cho 10 quả trứng; 1 yến gạo thay cho 10 kg gạo; tương tự như vậy, trong hóa học, để dễ dàng cho việc đo lường và tính toán, người ta dùng một đại lượng gọi là mol để gọi thay cho một lượng nhất định phân tử, nguyên tử của chất. Vậy mol là gì, ta hãy cùng tìm hiểu qua bài hôm nay.
3. Nội dung bài giảng:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Hoạt động 1. Mol là gì?


- Yêu cầu HS quan sát hình ảnh trên màn hình, sau đó hoàn thành BT điền bảng. Qua BT trên, em hiểu Mol là gì?
- Yêu cầu 1 HS nhắc lại định nghĩa.
- GV: Người ta đặt con số 6.1023 = N, và gọi nó là số Avogadro.
- GV lưu ý HS: 1 mol nguyên tử, phân tử bất kì chất nào cũng chứa N (hay 6.1023) nguyên tử, phân tử chất đó.
- GV: Vì sao 6.1023 lại được gọi là số Avogadro, các em hãy nghe thông tin về Avogadro.
- GV gọi HS đọc thông tin về Avogadro.
BT mỗi nhóm 2 HS điền vào phiếu học tập.
BÀI TẬP 1. Hoàn thành các câu sau đây:
a) 1 mol nguyên tử O có chứa…........ nguyên tử O
b) 1,5 mol nguyên tử O có chứa..........nguyên tử O
c) n mol nguyên tử O có chứa...........nguyên tử O
d) 6.1023phân tử O2 tương ứng với…..mol phân tử O2
e) 12.1023phân tử O2 tương ứng với...….mol phân tử O2
- GV phân biệt cho HS: Khái niệm mol nguyên tử, mol phân tử: Khi nói đến Mol, phải chỉ rõ mol nguyên tử hay mol phân tử còn khi viết ta dùng CTHH để chỉ Mol phân tử, dùng KHHH để chỉ Mol nguyên tử.

- GV yêu cầu HS đọc: Em có biết?
* Chuyển ý:
Giả sử cô đem cân 1mol nguyên tử sắt và 1 mol nguyên tử đồng, theo các em, kim cân sẽ lệch về bên nào hay thăng bằng?
Ý kiến bạn nào có cơ sở hơn? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần II.
I. Mol là gì?
* Định nghĩa:
Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.
N = 6.1023 (Số Avogadro)
* Lưu ý:
1 mol nguyên tử, phân tử bất kì chất nào cũng chứa N (hay 6.1023) nguyên tử, phân tử chất đó.

Hoạt động 2. Khối lượng mol là gì?

- GV
 
Gửi ý kiến