Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 21. Quang hợp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mimi Ho
Ngày gửi: 09h:56' 11-10-2017
Dung lượng: 13.8 MB
Số lượt tải: 149
Số lượt thích: 0 người
TUẦN 12
Tiết: từ tiết 23 đến 25

TÊN CHỦ ĐỀ
QUANG HỢP
Số tiết: 3 tiết
(Gồm bài: Bài 21,22: Quang hợp)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Giải thích được quang hợp là quá trình lá cây hấp thụ ánh sáng mặt trời để biến đổi chất vô cơ
( nước , CO2 , muối khoáng ) thành chất hữu cơ (đường , tinh bột ) và thải ôxi làm không khí luôn được cân bằng.
2. Kỹ năng:
Rèn kỹ năng phân tích thí nghiệm , quan sát hiện tượng rút ra nhận xét .
3. Thái độ:
Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật , chăm sóc cây.
4.Định hướng phát triển năng lực của học sinh
* Năng lực chung: Năng lực tự học ; năng lực giải quyết vấn đề , năng lực tư duy, năng lực hợp tác , năng lực sử dụng ngôn ngữ để định nghĩa, trình bày , mô tả , giải thích .
* Năng lực riêng: Năng lực thiết kế thí nghiệm chứng minh quá trình quang hợp ở lá cây, Năng lực nghiên cứu khoa học .
*Năng lực cần phát triển :
Học sinh biết vân dụng kiến thức vào thực tiển trồng và chăm sóc cây , có ý thức bảo vệ và trồng cây xanh để bảo vệ môi trường.
II. CHUẨN BỊ:
1.Chuẩn bị của giáo viên : các thí ngiệm,máy chiếu, tranh .
2. Chuẩn bị của học sinh : tham khảo kiến thức nghiên cứu các thí nghiệm .
3. Bảng tham chiếu các mức độ yêu cầu cần đạt của câu họi bài tập, kiểm tra , đánh giá :
Cấp độ

Nội dung

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Quang hợp

-Nêu được nguyên liệu và sản phẩm của quá trình quang hợp.
-Biết viết sơ đồ tóm tắt về hiện tượng quang hợp .
-Phát biểu được khái niệm đơn giảng về quang hợp .

-Biết được cơ quang chính và điều kiện cần thiết của quang hợp .
-Hiểu và phân tích thí nghiệm để rút ra kết luận : khi có ánh sáng lá có thể chế tạo được tinh bột và nhả ra khí ôxi.
-Rút ra được ý nghĩa của quang hợp ở cây xanh.

-Giải thích Vì sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính , người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ?Vì sao phải trồng cây nơi có đủ ánh sáng ?


Tại sao về mùa hè khi trời nắng nóng đứng dưới bóng cây to ta thấy mát và dễ thở?

 4.Mã câu hỏi của bảng tham chiếu kiểm tra đánh giá:

Nội dung
Câu hỏi/Bài tập
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

Quang hợp

Quang hợp là gì ? Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp ?

-Những cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng , cành giao ) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhận ?
- Ý nghĩa quá trình quang hợp ?
-Vì sao nên thả rong vào bể nuôi cá cảnh ?
- Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng ?
- Tại sao về mùa hè khi trời nắng nóng đứng dưới bóng cây to ta thấy mát và dễ thở ?

III. Tổ chức các hoạt động học tập:
1.KHỞI ĐỘNG

Hoạt động : Kiểm tra bài cũ
Mục tiêu: Ôn lại kiến thức cho học sinh phần cấu tạo trong của lá
- Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào ? chức năng của mỗi phần là gì ?
Hoạt động 2: Vào bài mới- Bài 21. Quang hợp
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Trước khi vào phần nội dung
Gv: Vận dụng kỹ thuật tia chớp
-Theo em khi ta nuôi 1 con vật và trồng 1 cây xanh em thấy có sự khác nhau như thế nào?
Gv: khi cây xanh chỉ cần nước , phân và ánh sáng có thể phát triển tốt là nhờ nó có 1 quá trình mà động vật không có đó chính là quang hợp . Vậy quang hợp cần có nguyên liệu nào và tạo sản phẩm là gì ta sẽ có câu trả lời khi học xong chủ đề này
Gv: ghi tên chủ đề và thông báo thông tin trong sách : “ Ta đã biết………các thí nghiệm”
Gv yêu cầu 1 hs đọc thông tin đầu trong sgk trang 68


HS: Trả lời
Con vật cho uống nước và ăn thức ăn còn cây xanh tưới nước , bón phân và để ngoài ánh sang….Hoạt động -NỘI DUNG
Hoạt động 1: Xác định chất mà lá cây
 
Gửi ý kiến