Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thắng
Ngày gửi: 20h:29' 10-10-2017
Dung lượng: 6.3 MB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG KIẾN THỨC “ ĐỊNH LUẬT KHÚC XẠ ÁNH SÁNG” MÔN VẬT LÍ 11 BAN CƠ BẢN.
I. Sơ đồ tiến trình xây dựng kiến thức
1. Sơ đồ
Làm nảy sinh vấn đề cần giải quyết.
. - Kiến thức cũ: Khi ánh sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt, HS đã biết mối liên hệ định tính giữa i và r
-Thông báo: Nếu tăng (giảm) góc tới i, xét sự thay đổi của góc khúc xạ r theo i
- Làm thí nghiệm với các cặp môi trường khác nhau.
Phát biếu vấn đề cần giải quyết.
- Khi cho ánh sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt thì sự thay đổi của góc tới i có mối liên hệ với góc khúc xạ như thế nào?
Giải quyết vấn đề.

3.1.* Đề xuất giả thuyết 1: Góc khúc xạ r tỉ lệ với góc tới i
- Chiếu ánh sáng qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt
- Tia tới và tia khúc xạ luôn cùng một mặt phẳng (hứng được trên màn)
- Kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết:3.2 Phương án thí nghiệm 1:
+ Hai môi trường trong suốt.
+ Chiếu ánh sáng từ môi trường (1) sang môi trường (2)
+ Thay đổi góc tới i( tăng dần hoặc giảm dần)
+ Ghi và xử lí số liệu
+ Kết luận về hiện tượng
Bố trí thí nghiệm:


Kết quả:
i
r
Sini
Sinr
Sini / sin r


Kết luận: sinr tỉ lệ với sini và tỉ số không đổi với cặp môi trường đã cho.


3.1’. Đề xuất giả thuyết 2.
- Tỉ số = hs chỉ đúng cho hai môi trường trong suốt nhất định đã cho
- Với mỗi cặp môi trường trong suốt khác nhau thì tỉ số này là khác nhau3.2’. Phương án thí nghiệm 2: Lặp lại thí nghiệm 1 với các cặp môi trường khác nhau
Kết luận: Tỉ số đặc trưng cho tính chất của môi trường và gọi là chiết suất tỉ đối của môi trường 2 so với môi trường 1. (= )

Rút ra kết luận ( Nội dung định luật khúc xạ ánh sáng)
- Khi ánh sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường môi trường trong suốt thì:
+ Tia khúc xạ luôn nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.
+ Tỉ số sini /sin r = hs.2. Diễn giải sơ đồ
- Để xây dựng được sơ đồ tiến trình xây dựng kiến thức “Định luật khúc xạ ánh sáng” theo con đường thực nghiệm của kiểu DHPH và GQVĐ thì từ nội dung kiến thức học sinh cần học là “ Nội dung định luật khúc xạ ánh sáng” được phát biểu như sau: Khi cho ánh sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt thì
+ Tia khúc xạ luôn nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.
+ Tỉ số giữa sin của góc tới sini với sin của góc khúc xạ sin r luôn là một hằng số.
- Vậy câu hỏi đặt ra là: Sự thay đổi của góc tới i có mối liên hệ như thế nào với góc khúc xạ r?
- Để trả lời câu hỏi đó thì cần sử dụng những kiến thức nào và sử dụng như thế nào?
+ Xét mối liên hệ giữa góc tới i và góc khúc xạ r: khi nói đến mối liên hệ về góc thì thường nói đến mối liên hệ lượng giác. Vậy có những hàm lượng giác nào? Tại sao chỉ sử dụng hàm sin?
+ Tỉ số sini / sin r = h.s chỉ đúng với hai môi trường trong suốt nhất định đã cho.
+ Tiến hành thí nghiệm với với các cặp môi trường khác nhau để chứng minh rằng tỉ số giữa sini / sin r là khác nhau với các cặp môi trường khác nhau và là không đổi với mỗi cặp môi trường.
- Từ đó rút ra được kết luận: Khi ánh sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường môi trường trong suốt thì
+ Tia khúc xạ luôn nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.
+ Tỉ số 
II. MỤC TIÊU DẠY HỌC:
1. Nội dung kiến thức cần xây dựng:
Khi ánh sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường môi trường trong suốt thì r  và tỉ số r = hs.
2. Mục tiêu trong quá trình dạy học:
- HS tham gia đề xuất giải
 
Gửi ý kiến