Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 3. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Minh Cần
Ngày gửi: 23h:40' 09-10-2017
Dung lượng: 194.0 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 1 người (Lý Minh Cần)
Tên bài học(chủ đề):
BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ
VÀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
Tiết theo PPCT: 7, 8, 9, 10, 11
Tuần dạy: 7, 8, 9, 10, 11

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Sau bài học, HS:
- Hiểu được khái niệm; sự hình thành; các bộ phận cấu thành lãnh thổ và chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam và cách xách định đường biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, trong long đất và trên không.
2. Thái độ
Sau bài học, học sinh ý thức về:
- Xác định được thái độ, trách nhiệm của công dân và bản thân trong xây dựng, quản lí và bảo vệ
3. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh.
- Năng lực tự học
- Năng lực hợp tác
- Năng lực giải quyết vấn đề
II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Thiết bị dạy học: Giáo án lên lớp.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đồng phục học thể dục theo quy định của nhà trường.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

Tiết: 7

1.Hoạt động dẫn dắt vào bài (khởi động): thời gian 5 phút
a. Mục tiêu của hoạt động:
- Giới thiệu nội dung tiết dạy cho học sinh, kiểm tra sĩ số, đồng phục và tình hình sức khỏe của học sinh.
b. Tiến hành hoạt động:
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG(KẾT LUẬN)


- Giáo viên làm thủ tục nhận lớp, kiểm tra sĩ số, đồng phục và tình hình sức khỏe của học sinh


- Lớp trưởng báo cáo sĩ số của lớp học

- Nhận lớp: Kiểm tra sỉ số, đồng phục và tình hình sức khỏe của học sinh
- Kiểm tra bài cũ: không

- Giới thiệu nội dung dẫn dắt bài học: xây dựng quản, lý, bảo vệ biên giới, lãnh thổ cũng là mối quan tâm hang đầu của mỗi quốc gia

- Chú ý lắng nghe
- Nội dung dẫn dắt vào bài học

2. Hoạt động hình thành kiến thức:
Hoạt động 1: Giới thiệu về lãnh thổ quốc gia: 35 phút
a. Mục tiêu của hoạt động:
- Giới thiệu cho học sinh nắm:
+ Khái niệm.
+ Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia
b. Tiến hành hoạt động:
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG(KẾT LUẬN)- GV nêu câu hỏi: Thế nào là lãnh thổ quốcgia?
- GV gọi HS trả lời


- GV giảng giải những nội dung cơ bản- GV nêu câu hỏi: lãnh thổ quốc gia gồm những bộ phận nào?
- GV gọi HS trả lời


- GV giảng giải những nội dung cơ bản


- HS trả xem SGK, tìm câu trả lời.- HS nghe GV giảng và ghi chép

- HS trả xem SGK, tìm câu trả lời.- HS nghe GV giảng và ghi chép

I. LÃNH THỖ QUỐC GIA VÀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ QUỐC GIA
1. Lãnh thổ quốc gia
a. Khái niệm lãnh thổ quốc gia
lãnh thổ quốc gia, cư dân, chính quyền là ba bộ phận cấu thành một quốc gia độc lập có chủ quyền, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển trong phạm vi lãnh thổ của mình.
-Lãnh thổ quốc gia xuất hiên cùng với sự ra đời của nhà nước.
-Ban đầu lãnh thổ quốc gia chỉ được xác định trên đất liền, dần dần mở rộng ra trên biển, trên trời và trong lòng đất.
*Khái niệm lãnh thổ quốc gia: Là một phần của trái đất. Bao gồm: vùng đất, vùng nước, vùng trời trên vùng đất và vùng nước, cũng như lòng đất dưới chúng thuộc chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt của một quốc gia nhất định
b. Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia
Vùng đất: Bất cứ 1 quốc gia nào cũng có thành phần lãnh thổ này. Là lãnh thổ chủ yếu và chiếm một phần diện tích lớn so với các phần lãnh thổ khác.Gồm phần đất lục địa, các đảo và các quân đảo thuộc chủ quyền quốc gia (kể cả các đảo ven bờ và xa bờ).
- Vùng nước: Vùng nước quốc gia là toàn bộ các phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia.
Gồm: +
 
Gửi ý kiến