Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2. Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Minh Cần
Ngày gửi: 23h:40' 09-10-2017
Dung lượng: 177.5 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người

Tên bài học (chủ đề):
LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH
Tiết theo PPCT: 3, 4, 5, 6.
Tuần dạy: 3, 4, 5, 6.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Sau bài học, HS:
- Nắm được những nội dung cơ bản của luật NVQS, làm cơ sở để thực hiện đúng trách nhiệm, NVQS của mình
2. Thái độ
Sau bài học, học sinh ý thức về:
- Xác định tinh thần, thái độ đúng đắn trong học tập, nghiên cứu luật NVQS; liên hệ xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của HS tham gia vào các hoạt động quốc phòng ở nhà trường, ở địa phương và xây dựng quân đội
3. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh.
- Năng lực tự học
- Năng lực hợp tác
- Năng lực giải quyết vấn đề
II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Thiết bị dạy học: Giáo án lên lớp.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đồng phục học thể dục theo quy định của nhà trường.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Tiết 3
1.Hoạt động dẫn dắt vào bài (khởi động): thời gian 5 phút
a. Mục tiêu của hoạt động:
- Giới thiệu nội dung tiết dạy cho học sinh, kiểm tra sĩ số, đồng phục và tình hình sức khỏe của học sinh.
b. Tiến hành hoạt động:
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG(KẾT LUẬN)


- Giáo viên làm thủ tục nhận lớp, kiểm tra sĩ số, đồng phục và tình hình sức khỏe của học sinh


- Lớp trưởng báo cáo sĩ số của lớp học

- Nhận lớp: Kiểm tra sỉ số, đồng phục và tình hình sức khỏe của học sinh
- Kiểm tra bài cũ: không

- Giới thiệu nội dung dẫn dắt bài học: luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh giúp cho học sinh nắm vuang quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quận sự

- Chú ý lắng nghe
- Nội dung dẫn dắt vào bài học

2. Hoạt động hình thành kiến thức:
Hoạt động 1: Giới thiệu về sự cần thiết ban hành luật nghĩa vụ quân sự và khái quát về luật nghĩa vụ quân sự: 35 phút
a. Mục tiêu của hoạt động:
- Giới thiệu cho học sinh nắm:
+ Để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hung cách manh của nhân dân.
+ Thực hiện quyền làm chủ của công dân và tạo điều kiện cho công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
+ Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kì đẩy mạnh CNH – HĐH
+ Giới thiệu cho học sinh nắm khái quát về luật nghĩa vụ quân sự
b. Tiến hành hoạt động:
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG(KẾT LUẬN)- GV nêu câu hỏi: 1. Sự cần thiết phải ban hành luật NVQS?


- GV giảng giải kết hợp lấy VD minh hoạ.- GV nêu câu hỏi: Vì sao phải thực hiện quyền làm chủ của công dân và tạo điều kiện cho công dân làm tròn nghĩa vụ BVTQ ?

- GV giảng giải kết hợp lấy VD minh hoạ.

GV nêu câu hỏi: Vì sao phải
Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước ?


- GV giảng giải kết hợp lấy VD minh hoạ.

GV :gọi học sinh đọc sgk.
-GV :qua em A đọc cho biết luật NVQS gồm có mấy chương và mấy điều , tóm tắt nội dung cấu trúc của luật .
-GV :bổ sung kết luận

- HS trả xem SGK, tìm câu trả lời.


- HS nghe GV giảng và ghi chép


- HS trả xem SGK, tìm câu trả lời.
- HS nghe GV giảng và ghi chép


- HS trả xem SGK, tìm câu trả lời.
- HS nghe GV giảng và ghi chép
-HS thảo luận nhóm 2 em một bàn câu hỏi chủa GV
- HS xem SGK, tìm câu trả lời.

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
1. Để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước,
 
Gửi ý kiến