Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Minh Cần
Ngày gửi: 23h:39' 09-10-2017
Dung lượng: 132.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người

Tên bài học (chủ đề):
ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
Tiết theo PPCT: 1, 2
Tuần dạy: 1 - 2

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Sau bài học, HS biết đươc:
- Hiểu được ý nghĩa của Điều lệnh Đội ngũ, nắm chắc thứ tự các bước chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.
2. Kĩ năng
Sau bài học, HS có thể thực hiện được:
- Thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng. Biết cách vận dụng vào trong quá trình học tập sinh, hoạt.
3. Thái độ
Sau bài học, học sinh ý thức về:
- Xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các chế độ nền nếp sinh hoạt và học tập tại nhà trường.
4. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh.
- Năng lực tự học
- Năng lực hợp tác
- Năng lực thẩm mỹ
- Năng lực giao tiếp
II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Thiết bị dạy học: Giáo án lên lớp, tranh sơ đồ đội ngũ đơn vị
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đồng phục học thể dục theo quy định của nhà trường, Sách giáo khoa
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Tiết 1
1.Hoạt động dẫn dắt vào bài: thời gian 3 phút
a. Mục tiêu của hoạt động:
- Kiểm tra sỉ số, đồng phục, hỏi thăm sức khỏe của học sinh
- Phổ biến yêu cầu, nội dung bài học
b. Tiến hành hoạt động:
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG(KẾT LUẬN)


- Giáo viên làm thủ tục nhận lớp, kiểm tra sĩ số, đồng phục và tình hình sức khỏe của học sinh


GV(
((((((((
((((((((
((((((((
((((((((
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số của lớp học

- Nhận lớp: Kiểm tra sỉ số, đồng phục và tình hình sức khỏe của học sinh
- Kiểm tra bài cũ: không

- Giới thiệu nội dung dẫn dắt bài học: Điều lệnh đội ngũ quy định động tác đội ngũ từng người, đội ngũ đơn vị từ cấp tiểu đội đến cấp trung đoàn của QĐNDVN. Ôn lại đội ngũ tiểu đội, trung đội không có súng

GV(
((((((((
((((((((
((((((((
((((((((
- Chú ý lắng nghe
- Nội dung dẫn dắt vào bài học

2. Hoạt động hình thành kiến thức.
Hoạt động 1: Đội hình tiểu đội hàng ngang: 5 phút
a. Mục tiêu của hoạt động: Nắm chắc thứ tự các bước chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội hàng ngang
b. Tiến hành hoạt động:

HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG(KẾT LUẬN)

- GV giới thiệu động tác theo 3 bước:
Bước 1: Làm nhanh động tác (tự hô khẩu lệnh và làm động tác mẫu động tác đi đều, đứng lại)
Bước 2: làm chậm có phân tích.
Bước 3: làm tổng hợp


- Quan sát giáo viên hướng dẫn các bước thực hiện
Đội hình tiểu đội hàng ngang: thường dùng trong học tập, sinh hoạt, hạ mệnh lệnh, kiểm tra quân số, khám súng, giá súng.
- Bước 1: tập hợp đội hình
- Bước 2: điểm số
- Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ
- Bước 4: giải tán
Chú ý: đội hình 2 hàng ngang không điểm số.


Hoạt động 2: Đội hình tiểu đội hàng dọc: 5 phút
a. Mục tiêu của hoạt động: Nắm chắc thứ tự các bước chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội hàng dọc
b. Tiến hành hoạt động:
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG(KẾT LUẬN)

- GV giới thiệu động tác theo 3 bước:
Bước 1: Làm nhanh động tác (tự hô khẩu lệnh và làm động tác mẫu động tác đi đều, đứng lại)
Bước 2: làm chậm có phân tích.
Bước 3: làm tổng hợp


- Quan sát giáo viên hướng dẫn các bước thực hiện
Đội hình tiểu đội hàng dọc: thường dùng trong hành quân, trong đội hình tập hợp trung đội, đại đội khi tập trung học tập sinh hoạt.
- Bước 1: tập hợp đội hình
- Bước 2: điểm số
- Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ
- Bước 4: giải tán
Chú ý: đội hình 2 hàng dọc không điểm số.

Hoạt động 3: Tiến, lùi, qua phải, qua trái; Giãn đội hình, thu đội hình; ra
 
Gửi ý kiến