Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch BVMT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Vui
Ngày gửi: 08h:14' 09-10-2017
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN NA HANG
TRƯỜNG MN ĐÀ VỊ

Số: 22/KH-MNĐV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Vị, ngày 15 tháng 9 năm 2017


KẾ HOẠCH
Giáo dục bảo vệ môi trường năm học 2017-2018

Thực hiện Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Thực hiện văn bản số 262/HD-PGDĐT ngày 11/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017- 2018.
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-MNĐV ngày 15/9/2017 của trường mầm non Đà Vị, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018;
Trường mầm non Đà Vị xây dựng Kế hoạch Giáo dục bảo vệ môi trường năm học 2017-2018 như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
Tăng cường phổ biến pháp luật Bảo vệ Môi trường, cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, tăng cường tổ chức kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo môi trường xung quanh nhà trường luôn xanh - sạch - đẹp.
Giáo dục bảo vệ môi trường phải được bắt đầu từ lứa tuổi mầm non vì công tác này hàm chứa ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp trẻ phát triển tư duy, hình thành nhân cách, hiểu về mình, về bạn bè và môi trường sống, biết sống thân thiện với môi trường nhằm đảm bảo phát triển lành mạnh về cơ thể và trí tuệ.
II. Nội dung:
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò và trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường, tuyên truyền và lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường; tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính; giảm sử dụng túi nylon, sử dụng tiết kiệm năng lượng, trồng và chăm sóc cây xanh để góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp.
Tuyên truyền cho trẻ hiểu rõ tác dụng của việc bảo vệ môi trường và có những việc làm tích cực góp phần xây dựng và bảo vệ môi trường ở mọi nơi, mọi lúc.
Giải quyết dứt điểm tình trạng xả rác bừa bãi, không đúng nơi quy định, phòng ngừa những căn bệnh nguy hiểm do môi trường gây ra, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Đối với BGH nhà trường
Lên kế hoạch tổ chức cho Giáo viên và trẻ thực hiện giáo dục BVMT: tuyên truyền giáo dục, giải quyết tình trạng xả rác thải bừa bãi trong và ngoài trường.
Tổ chức kiểm tra về việc thực hiện kế hoạch Giáo dục Bảo vệ Môi trường , đánh giá, sơ kết rút kinh nghiệm.
Nộp báo cáo về PGDĐT đúng theo quy định.
2. Đối với giáo viên phụ trách điểm trường
Thường xuyên sinh vệ sinh sạch sẽ khuôn viên, lớp học, hàng rào công trình vệ sinh.
Tu sửa bồn hoa, cây cảnh tạo
3. Đối với Giáo viên và trẻ:
Tham gia thực hiện tốt các hoạt động giáo dục BVMT của nhà trường đề ra.
Tổ chức giảng dạy lồng ghép giáo dục môi trường vào các hoạt động mang lại hiệu quả.  
Trên đây là Kế hoạch Giáo dục bảo vệ môi trường năm hoc 2017-2018 của Trường mầm non Đà Vị./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (Báo cáo)
- Lưu NT
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Triệu Thị Huyền

 
Gửi ý kiến