Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CLB-T9-L3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thu Hiền
Ngày gửi: 21h:12' 08-10-2017
Dung lượng: 14.8 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
ENGLISH CLUB – WEEK 4
Date of teaching: 28 /09 /2017
TOPIC: GREETING
CLASS 3

There are three groups: Star group , Sun group, Moon group
*START:
Let’s sing the song “Hello” and do action
*CONTENT

GREETING(10 marks)

*Rule: Greet, Introduce your name

KNOWLEDGE:(20marks)

Matching (10marks)

*Rule: Three teams discuss and match sentences correctly


Read and complete (10marks)

Fine How Bye thank Hello


Quan : (1) ...........,Miss Hien.(2)............. are you ?
Miss Hien: Hello,Quan. (3)..........,thanks. And you ?
Quan : I’m fine, (4)........... you. Goodbye, Miss Hien.
Miss Hien: (5)............ ,Quan.
*Key: (1) Hello (2) How (3) Fine (4) thank (5) Bye
III. GAMES
Find the letters or names(words)
*Rules:Three groups make three lines.In turn each member of the group hears the teacher spell letters,names(words),then run fast to get the right letter,that name(word).Each letter is 2 points,each name(word) is 4 points.
 
Gửi ý kiến