Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề HSG địa 12 hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Viên Tiến Văn
Ngày gửi: 21h:33' 05-10-2017
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 1 người (Huỳnh Anh Tuấn)
Đề 1
Câu 1. (5,0 điểm)Dựa vào átlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, Anh(chị) hãy:
a. So sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long về nguồn gốc hình thành, hình thái, đặc điểm địa hình, đất và thuận lợi, khó khăn khi sử dụng.
b. Giải thích sự đối lập về mùa mưa, mùa khô giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ.
Câu 2. (4,5 điểm) Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta được biểu hiện qua các thành phần địa hình, sông ngòi, đất và sinh vật như thế nào?
Câu 3 (2,0 điểm). Dựa vào bảng số liệu: Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm.
Địa điểm
Lượng mưa
(mm)
Lượng bốc hơi (mm)
Cân bằng ẩm
(mm)

Hà Nội
1676
989
+687

Huế
2868
1000
+1868

Thành phố Hồ Chí Minh
1931
1686
+245

Nhận xét, giải thích về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của 3 địa điểm trên.
Câu 4 (5,0 điểm). Cho bảng số liệu sau:
Biến động diện tích rừng và độ che phủ ở nước ta giai đoạn 1943 - 2005.
Năm
Tổng diện
tích rừng
(triệu ha)
Trong đó
Độ che phủ
(%)Diện tích
rừng tự nhiên
(triệu ha)
Diện tích
rừng trồng
(triệu ha)


1943
14,3
14,3
0,0
43,8

1976
11,1
11,0
0,1
33,8

1983
7,2
6,8
0,4
22,0

1990
9,2
8,4
0,8
27,8

2000
10,9
9,4
1,5
33,1

2005
12,7
10,2
2,5
38,0

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự biến động diện tích rừng và độ che phủ ở nước ta giai đoạn 1943-2005.
b. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về sự biến động diện tích rừng và độ che phủ ở nước ta giai đoạn 1943-2005.
Câu 5. (3,5 điểm) Hãy nêu các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở vùng biển nước ta và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã
Câu
Nội dung

Câu 1 (5,0điểm)

a. So sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long về nguồn gốc hình thành, hình thái, đặc điểm địa hình, đất.


* Giống nhau:


- Đều do các hệ thống sông lớn bồi đắp hình thành, là các đồng bằng châu thổ rộng lớn nhất nước ta, hình thành trên các vùng sụt lún ở hạ lưu các con sông.


- Bờ biển phẳng, vịnh biển nông, thềm lục địa mở rộng, địa hình tương đối bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp.


* Khác nhau:


Tiêu mục
Đồng bằng sông Hồng
Đồng bằng sông Cửu Long

Nguồn
 
Gửi ý kiến