Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án tin 8,9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Van Le
Ngày gửi: 14h:50' 20-09-2017
Dung lượng: 38.4 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KÌ II (2016 – 2017)

Môn: Tin học 8
a. Số lượng học sinh dự kiểm tra 376/376, Tỉ lệ: 100%.
b. Kết quả:
Lớp
SS
Số HS
0-<2.0
2.0 -<3.5
3.5- <5
5.0- <6.5
6.5-<8.0
8.0-<10
TB trở lên
Giáo Dự thi
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
 viên

8a1
44
44
0

1
2.3
0
0.0
28
63.6
13
29.5
2
4.5
43
97.7
Lê Thị Bích Vân

8a2
41
41
0

0
0.0
1
2.4
18
43.9
16
39.0
6
14.6
40
97.6


8A3
41
41
0

0
0.0
3
7.3
18
43.9
12
29.3
8
19.5
38
92.7


8A4
41
41
0

1
2.4
1
2.4
18
43.9
17
41.5
4
9.8
39
95.1


8A5
42
42
0

0
0.0
2
4.8
24
57.1
14
33.3
2
4.8
40
95.2


8A6
43
43
0

2
4.7
5
11.6
27
62.8
9
20.9
0
0.0
36
83.7


8A7
42
42
0

2
4.8
21
50.0
17
40.5
1
2.4
1
2.4
19
45.2


8A8
41
41
0

0
0.0
0
0.0
1
2.4
24
58.5
16
39.0
41
100.0


8A9
41
41


1
2.4
4
9.8
17
41.5
15
36.6
4
9.8
36
87.8


TC
376
376
0
0
7
1.9
37
9.8
168
44.7
121
32.2
43
11.4
332
88.3c. So sánh với kết quả cùng kì năm trước: giảm 2%.
Các lớp có Kết quả cao: Lớp 8a8: điểm giỏi đạt 39%%. Lớp 8A3: điểm giỏi đạt 19.5%.
Các lớp có Kết quả thấp: 8A7: điểm yếu chiếm 50%
d. Nhận xét bài làm của học sinh:
- Kiến thức:
+ Nội dung kiến thức học sinh đã nắm vững:
Sử dụng thành thạo các phần mềm đã học, các thao tác cơ bản trong pascal
+ Nội dung kiến thức còn yếu:
- đa số các em sử dụng máy tính thành thạo tuy nhiên vì điều kiện thực hành chung nên có một số em còn ỷ lại bạn ngồi cùng, không chịu thực hành( khi thi bị lúng tùng( do làm riêng)
- Kỹ năng:
+ Các kỹ năng học sinh đã vững vàng:
- hiểu được các lệnh cơ bản
+ Các kỹ năng còn yếu:
- giải bài toán
GVBM


Lê Thị Bích Vân
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓