Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Loan
Ngày gửi: 01h:04' 18-09-2017
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
ĐIỀU CHỈNH PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG NGHỆ 7

Tuần
Tiết
Chủ đề
Bài trong PPCT
Ghi chú

9
9
Nhận biết sâu bệnh hại cây trồng ở địa phương
Sâu bệnh hại cây
trồng


10
10
Nhận biết sâu bệnh hại cây trồng ở địa phương
Phòng trừ sâu, bệnh
hại


HOẠCH THEO ĐỀ
Công nghệ 7 - Khối 7
Ngày soạn: 08/08/2016 Tuần: Từ tuần 09 đến tuần 10
Ngày dạy: từ ngày 04/10/2016 đến ngày:11/10/2016 Tiết: Từ tiết 09 đến tiết 10
Tên đề: NHẬN BIẾT SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
Số tiết: 02
Tuần 9 - Tiết 9: Sâu bệnh hại cây trồng
Tuần 10 - Tiết 10: Phòng, trừ sâu bệnh hại
I. tiêu đề
1. Kiến thức:
- Biết được khái niệm tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng
- Hiểu được các nguyên tắc,nội dung của một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh
- Biết vận dụng những cái đã học vào công việc phòng trừ sâu bệnh
- Hiểu được những nguyên tắc và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại
2. Kĩ năng:
- Nhận biết được sâu bệnh hại cây trồng ở địa phương.
- Tư duy : Tìm kiếm và xử lí thông tin qua bài viết, hình vẽ, tranh ảnh, mẫu vật thật.
- Giao tiếp : Phản hồi/ lắng nghe tích cực trình bày suy nghĩ, ý tưởng giao tiếp, hợp tác khi làm việc nhóm
- Làm chủ bản thân : Đảm nhận trách nhiệm trước nhóm về công việc được giao ; quản lí thời gian khi trình bày kết quả làm việc trước nhóm và tập thể lớp.
3. Thái độ: Giúp các em nhận biết sâu bệnh hại cây trồng sống ở địa phương,biết bảo vệ cây trồng ở địa phương.
4. Năng lực cần phát triển :
- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng hình vẽ, tranh ảnh.

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC NĂNG LỰC CẦN PHÁT TRIỂN
CHỦ ĐỀ: NHẬN BIẾT SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Định hướng năng lực được hình thành

CHỦ ĐỀ:
NHẬN BIẾT
SÂU
BỆNH
HẠI CÂY TRỒNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
- Biết được khái niệm tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng
- Nhận biết được sâu bệnh hại cây trồng ở địa phương.
- Hiểu được các nguyên tắc,nội dung của một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh
- Hiểu được những nguyên tắc và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại

- Qua tranh ảnh nhận biết được sâu bệnh hại cây trồng ở địa phương phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.
- Giải thích được các nguyên tắc và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.
- Năng lực chung: Năng lực tư duy; giải quyết vấn đề; tự học; hợp tác; sử dụng CNTT; sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng hình vẽ, tranh ảnh.

III. Hệ thống câu hỏi/ bài tập ( theo các mức độ đã được mô tả )
1. Nêu tác hại của sâu bệnh?
2. Thế nào là biến thái của côn trùng?
3. Thế nào là bệnh cây?
4. Nêu những dấu hiệu thường gặp ở cây bị sâu, bệnh?
5. Nêu những nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh.
6. Có mấy biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Nêu ưu nhược điểm.
7. Là học sinh em phải làm gì để bảo vệ cây tránh bị sâu bệnh hại cây trồng?
Các bước tô chức bài dạy:
V. CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề
biết

Thông

dụng thấp
dụng cao


Nêu những dấu hiệu thường gặp ở cây bị sâu, bệnh?

- Có mấy biện pháp phòng trừ sâu bệnh?
Bảo vệ môi trường ở địa phương như thế nào để tránh các sâu bệnh cho trồng trọt?


100% = 200 điểm
TL= 1 câu= 3 đ

TL =1 câu= 4 đ

TL = 1 câu = 3 đ


ĐỀ: Kiểm tra 15’
Câu 1 : Nêu những dấu hiệu thường gặp ở cây bị sâu, bệnh? ( 3 đ )
Câu 2 : Có mấy biện pháp phòng trừ sâu bệnh? ( 4 đ )
Câu 3 : Là học sinh em phải làm gì để bảo vệ cây tránh bị sâu bệnh hại cây trồng? ( 3 đ )
ĐÁP ÁN:
Câu 1 : Khi bị sâu bệnh phá hại thường màu sắc,cấu tạo hình
 
Gửi ý kiến