Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PCGD 2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS An Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:21' 14-09-2017
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ AN LỄ

Số: 06 /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Lễ, ngày 01 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục THCS

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ AN LỄ
- Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994
- Căn cứ chỉ thị số 61-CT/TVV ngày 28/12/2000 của Bộ chính trị về việc Phổ cập THCS.
- Căn cứ nghị quyết số 41/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kì họp thứ 8 về việc thực hiện phổ cập giáo dục THCS.
- Căn cứ nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2014 của Bộ GD & ĐT về việc ban hành qui định tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá công nhận PCGD - CMC
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã An Lễ gồm các ông (bà):
1.Ông: Đinh Hữu Hải
-Phó Chủ tịch UBND xã An Lễ
- Trưởng ban

2.Bà: Nguyễn Thị Thu Trung
-Hiệu trưởng Trường THCS An Lễ
- Phó TB

3.Ông: Nguyễn Văn Hanh
-Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lễ
- Phó TB

4.Bà: Đinh Thị Ví
-Hiệu trưởng Trường Mầm non An Lễ
- Phó TB

5.Ông: Phạm Trung Phương
-Cán bộ phụ trách văn hoá xã
- Uỷ viên

6.Ông: Uông Minh Thành
-Phó HT Trường THCS An Lễ
- Uỷ viên

7.Bà : Mai Thi Soi
-Phó HT Trường Tiểu học An Lễ
- Uỷ viên

8.Bà: Đinh Thị Sâm
-Phó HT Trường Mầm non An Lễ
- Uỷ viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện điều tra PCGD ở các thôn trên địa bàn xã An Lễ, tổng hợp theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, thời gian từ tháng 1/8/2015 đến hết ngày 10/9/2015.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
-Trường THCS
-Lưu VP
 CHỦ TỊCH

UBND XÃ AN LỄ
BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GIÁO DỤC

Số: 01/KH-BCĐPC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Lễ, ngày 02 tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH
V/v chỉ đạo công tác Phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2015

A. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1/ Căn cứ nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2014 của Bộ GD & ĐT về việc ban hành qui định tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá công nhận PCGD - CMC
2/ Thực hiện Hướng dẫn số 295/GD-ĐT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của PGD – ĐT Quỳnh Phụ về việc hoàn thành công tác PCGD 2015; Hướng dẫn số 335/GD-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 2015 của PGD – ĐT Quỳnh Phụ về việc kiểm tra công nhận PCGD năm 2015 cho các đơn vị xã.
B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Thuận lợi:
1- Công tác PCGD-XMC luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể trong công tác xã hội hoá giáo dục.
2- Các trường được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngày càng khang trang bằng nhiều nguồn vốn, trang thiết bị, đồ dùng dạy học được cung ứng tương đối đầy đủ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của hoạt động dạy và học.
3- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được phân công kiêm nhiệm công tác phổ cập luôn nhiệt tình công tác, với tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác PCGD-XMC được duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao về chất lượng.
II. Khó khăn:
1- An Lễ là xã đông dân, địa bàn rộng, nhân dân đi làm kinh tế xa nhà nhiều nên công tác điều tra mất nhiều thời gian.
2- Công tác PCGD – CMC có thay đổi về yêu cầu công việc, cách thức tổ chức thực hiện, đặc biệt liên quan
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓