Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch thi sáng tạo đồ dùng dạy học cấp trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thành Công Tú
Ngày gửi: 14h:45' 14-09-2017
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC HUỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH MỸ QUÝ ĐÔNG 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/KH.TH MQĐ 1 Mỹ Quý Đông, ngày 14 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH
HỘI THI SÁNG TẠO ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC: 2017-2018

Căn cứ vào Công văn số 953/PGDĐT-TH ngày 12/09/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Huệ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học cấp tiểu học năm học 2017-2018.
Nay Trường TH Mỹ Quý Đông 1 xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học cấp trường như sau:
1/ Mục đích yêu cầu:
Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học của giáo viên tiểu học nhằm phục vụ cho giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của giáo viên để làm ra những đồ dùng dạy học phù hợp với tiết dạy từ các vật liệu sẵn có ở địa phương.
Tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên.
2/ Quy định chung:
- Đồ dùng dạy học dự thi cấp trường là những đồ dùng do giáo viên tự làm mới.
- Mỗi đồ dùng dự thi phải có bản thuyết minh kèm theo nêu rõ: Vật liệu sử dụng, cách sử dụng và sử dụng cho những bài nào, giá trị kinh tế, …
- Đồ dùng dự thi không được sao chép lại đồ dùng hiện có.
- Mỗi giáo viên làm một đồ dùng dự thi.
- Chú ý chọn những đồ dùng có sáng tạo, an toàn, khoa học đảm bảo tính mĩ thuật, dễ làm, dễ sử dụng, ít tốn kém kinh phí, sử dụng được cho nhiều bài dạy và có thể phổ biến rộng rải.
- Khuyến khích những đồ dùng cho cả giáo viên và học sinh cùng thao tác, đặc biệt là các đồ dùng mang tính tương tác người dùng.
3/ Thời gian, địa điểm:
a/ Thời gian nộp: trước ngày 30/09/2017
b/ Địa chiểm: Trường TH Mỹ Quý Đông 1 (Cô Lành – Thư viện)
4/ Cơ cấu giải thưởng:
1 giải nhất – Tiền thưởng: 250.000 đồng
1 giải nhì – Tiền thưởng: 200.000 đồng
1 giải ba – Tiền thưởng: 150.000 đồng
2 giải khuyến khích – Tiền thưởng: 100.000 đồng/ 1 giải
4/ Tổ chức thực hiện:
Chuyên môn trường triển khai kế hoạch đến các tổ chuyên môn và giáo viên của trường nắm và thực hiện. Có thành lập Ban tổ chức, ban giám khảo chấm thi công bằng, khách quan, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể đơn vị. Sản phẩm đạt giải sẽ được lưu giữ ở thiết bị của trường.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học cấp trường năm học 2017-2018./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (báo cáo);
- TCM; TTND;
- Lưu VT.
 
Gửi ý kiến