Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KE HOACH CONG DOAN THANG 9-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hữu Tuấn
Ngày gửi: 11h:19' 14-09-2017
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
CÔNG ĐOÀN GD TP CÀ MAU
CĐCS TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
Số: 01 / KH-CĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tắc Vân, ngày 10 tháng 9 năm 2017


KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 9/2017
I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG HÈ:
- CĐ kết hợp với lãnh đạo trường tạo điều kiện thuận lợi, sắp xếp cho GV tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè trong tháng 8/2017. GV cũng đã làm bài thu hoạch và nộp lại cho nhà trường đúng thời gian quy định.
- CĐ kết hợp với lãnh đạo trường tổ chức lao động, dọn dẹp vệ sinh lớp học, sân trường chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới.
- BCH Công đoàn đã xây dựng nhân sự, văn kiện và chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 vào ngày 17/9/2017.
- Công đoàn ngành đã tổng kết thi đua năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Kết quả thi đua năm học 2016 – 2017 công đoàn nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc. 01 Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu, 01 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen, 01 cá nhân được LĐLĐ TP tặng giấy khen.
II/ KẾ HOẠCH THÁNG 9/2015:
Chủ điểm:
- Chào mừng năm học mới.
- Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội X Công đoàn thành phố Cà Mau, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
1/ Công tác tuyên truyền giáo dục:
- Phát động toàn thể CB, GV, CNV thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới, kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua: “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Hai tốt”, “Hai giỏi”.
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động CB, GV, NV gương mẫu chấp hành luật lệ giao thông.
- Tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội X Công đoàn thành phố Cà Mau, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
2/ Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB, GV, NV:
- Phối hợp cùng chính quyền xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế và công khai để công đoàn viên nắm và thực hiện.
- Phối hợp cùng chính quyền chuẩn bị tốt Hội nghị CB, CC, VC đầu năm đúng quy định.
- Tham mưu với chính quyền, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với CB, GV, NV.
- Phát huy hiệu quả quỹ tương trợ, quỹ tiết kiệm công đoàn, thực hiện tốt công tác thăm hỏi khi ĐV gặp khó khăn.
- Công đoàn phối hợp với đoàn thể trong nhà trường tổ chức Tết Trung Thu cho con giáo viên và học sinh thiết thực và bổ ích.
3/ Công tác xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia quản lý ngành và thực hiện các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua:
- Phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch thi đua học kỳ, năm học. Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa công đoàn và chính quyền đảm bảo sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trong thực thi nhiệm vụ của ngành trên nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.
- Phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua trong tháng 9 theo chủ điểm.
- Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt”.
- Kết hợp chính quyền xây dựng tiêu chí thi đua và tổ chức tổ chức đánh giá xếp loại thi đua giáo viên cụ thể heo các đợt thi đua.
- Phát động đăng ký các danh hiệu thi đua theo đúng quy định.
- Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Vận động CB, GV thực hiện tốt hồ sơ sổ sách và nền nếp giảng dạy.
- Phát động CB, GV, nhân viên đăng ký và viết sáng kiến trong năm học 2017 - 2018
- CĐ và các bộ phận trực thuộc tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động năm, học kỳ và hàng tháng phù hợp với tình hình năm học mới.
- Đăng ký đảm nhận công trình phần việc năm 2017 – 2018: Chăm sóc vườn hoa trong khuôn viên nhà trường.
4/ Công tác xât dựng tổ
 
Gửi ý kiến