Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (Áp dụng ngày 18/9/2017)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Mỹ Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:31' 13-09-2017
Dung lượng: 13.3 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (Áp dụng từ ngày 18/9/2017)
Năm học: 2017 - 2018
Thứ Tiết 9.1(Phụng) 9.2(Hảo) 8.1 (L.Anh) 8.2(Diên) 8.3(Nghị) 7.1(H.Cường) 7.2 (Tuyết) 7/3(Bích) 7.4 (Hiền) 6.1(Tú) 6.2 (V.Cường) 6.3(Như)
HAI 1 Nhạc(Tú) TD(H.Cường)
2 Tin(Hà) TD(V.Cường) TD(H.Cường) Nhac(Tú
3 Tin(Hà) TD(V.Cường) Nhạc(Tú) TD(H.Cường)
4 Nhạc(Tú) TD(H.Cường)
BA 1 Tin(Hà) TD(V.Cường)
2 Tin(Hà) TD(V.Cường)
3 TD(V.Cường) Tin(Hà)
4 TD(V.Cường) Tin(Hà)
TƯ 1 "BỒI DƯỠNG
HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 " "BỒI DƯỠNG
HỌC SINH GIỎI KHỐI 8 " TD(V.Cường)
2 TD(V.Cường)
3 TD(V.Cường)
4 Thực hiện từ tiết 1 đến tiết 3 Thực hiện từ tiết 1 đến tiết 3 TD(V.Cường)
NĂM 1 "THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GiỜ LÊN LỚP - HƯỚNG NGHIỆP 9 - HỌP HỘI ĐỒNG
- HỌP CHUYÊN MÔN - HỌP TỔ CHUYÊN MÔN …(THEO KẾ HOẠCH TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG)"
2
3
4
SÁU 1 TD(V.Cường) Tin học(Hà) Nhạc(Tú) TD(H.Cường)
2 TD(V.Cường) Tin học(Hà) TD(Phú) Nhạc(Tú) TD(H.Cường)
3 Tin học(Hà) TD(V.Cường) TD(Phú) TD(H.Cường) Nhạc(Tú)
4 Tin học(Hà) TD(V.Cường) TD(H.Cường)
BẢY 1
2
3
4
 
Gửi ý kiến