Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngày gửi: 19h:39' 12-09-2017
Dung lượng: 444.0 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
Tiết:47
Ngày soạn: 20/02 /2017
Ngày dạy: 27/02/2017
BÀI 9:
TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ (Tiết 1)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.
- Nắm được một số dạng biểu đồ: Biểu đồ hình cột, Biểu đồ đường gấp khúc, biểu đồ hình tròn.
- Các cần thiết để tạo một biểu đồ từ bảng dữ liệu.
- Biết thay đổi dạng biểu đồ tạo ra.
2. Kỹ Năng
- Dữ liệu từ bảng tính biết vận dụng vào các dạng biểu đồ.
- Biết nút lệnh tạo biểu đồ.
- Thực hiện thành thạo các thao tác với biểu đồ.
3. Thái độ
- Hình thành thái độ ham mê học hỏi, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Giáo án, vi tính, bảng phụ...
2. Học sinh:
- Nghiên cứu trước bài học ở nhà. , vở.
III. Phơng pháp Và Kỷ THUậT DạY HọC
1. Phương pháp:
- Phương pháp thuyết trình, vấn đáp.
- Phương pháp trình bày trực quan thao tác mẩu hướng dẫn HS thực hiện.
2. Kỷ thuật dạy học
- Kỷ thuật hoạt động nhóm.
- Kỷ thuật trình bày 1 phút.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
?Hãy nêu các bước cần thực hiện khi thực hiện lọc dữ liệu.
Gồm 2 bước chính:
+ Bước 1: Chuẩn bị
Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
Nháy vào Data Filter AutoFilter. Khi đó xuất hiện các mũi tên  cạnh các tiêu đề cột
+ Bước 2: Lọc
Nháy vào nút  trên hàng tiêu đề cột, danh sách hiện ra khi nháy vào nút Nháy vào nút  trên hàng tiêu đề cột, danh sách hiện ra khi nháy vào nút , chọn điều kiện lọc
, chọn điều kiện lọc
3. Bài mới:
* Đặt vấn đề vào bài:
GV: Em hãy kể cho các bạn biết ví dụ các biểu đồ mà em đã gặp, biểu đồ đó loại biểu đồ nào? Biểu diễn thông tin gì?
HS: Biểu đồ cột, biểu diển thông tin so sánh điểm giỏi kỳ 1 các bạn trong lớp...
GV: Trong bảng tính có thể tạo biểu đồ có hình dạng khác nhau để biểu diển dữ liệu. Các em quan sát một số ví dụ tạo từ biểu đồ. Vậy thì cách trình bày đó như thế nào chúng ta sẽ được tìm hiểu qua bài học hôm nay. TIẾT 47. BÀI 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ (T1).
*Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của GV - HS
NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1:
Minh họa số liệu bằng biểu đồ (7’)

GV: Đây là bảng số liệu điểm tổng kết khối 7 môn tin học của các lớp. Hãy kiểm tra xem biểu đồ trong hình có biểu diễn đúng dữ liệu trong trang tính hay không?
HS: Dữ liệu trong biểu đồ chính là số liệu trên trang tính.
GV: Vậy đó chính là minh họa số liệu bằng biểu đồ. Tìm hiểu qua phần 1.
GV: Nhận xét so sánh điểm tổng kết khối 7 của 3 lớp (Giỏi, khá, trung bình) từ dữ liệu trên trang tính?

HS:- Phải mất một thời gian nhất định để so sánh và phân tích số liệu.
GV: Nhận xét so sánh điểm tổng kết khối 7 trên biểu đồ?

HS: Dể so sánh dữ liệu
GV: Theo em, dữ liệu trong bảng và biểu đồ, dữ liệu nào giúp so sánh dữ liệu và nhận xét dễ hơn?
HS: Dữ liệu trong biểu đồ dể so sánh hơn.
GV: Vậy quan sát dữ liệu trên trang tính:
- Phải mất một thời gian nhất định để phân tích số liêu. Sẽ khó khăn hơn khi dữ liệu có nhiều cột, nhiều hàng.
Quan sát biểu đồ: Cách minh họa sinh động trực quan. Dễ so sánh số liệu
GV: Mục đích sử dụng biểu đồ là gì?
HS: Biểu diễn dữ liệu trực quan, dễ hiểu, dễ so sánh, dự đoán xu thế tăng-giảm của dữ liệu.
GV: nội dung. Biểu diễn dữ liệu trực quan, dể so sánh
 
Gửi ý kiến