Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Bài tập chương I

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Nguyệt
Ngày gửi: 17h:32' 12-09-2017
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------
MÃ: 001
ĐỀ HẢI AN - HP
NĂM HỌC 2016-2017
PHẦN: SINH HỌC 9

(Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề)

(Tổng số: + 10 trang
+ 84 câu hỏi trắc nghiệm khách quan)


PHẦN I
 Kết quả phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 3 : 1 là:
a. P: Aa x aa
b. P: Aa x aa
c. P: AA x AA
d. P: Aa x Aa
 Men Đen đã sử dụng đối tượng chủ yếu nào khi thực hiện các phép lai của mình?
a. Ong.
b. Đậu Hà Lan
c. Chuột.
d. Ruồi giấm.
 Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Menđen là:
a. Bố mẹ phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu.
b. Con lai phải luôn có hiên tượng đồng tính.
c. Con lai phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu.
d. Cơ thể được chọn lai đều mang các tính trội.
 Kết quả phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 9 : 3 : 3 : 1 là:
a. AaBb x AaBb
b. AABB x aabb
c. AABB x AABB
d. AaBb x aabb
 Đối tượng của Di truyền học là gì?
a. Các thí nghiệm lai giống động vật, thực vật.
b. Tất cả động thực vật và vi sinh vật
c. Cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị
d. Cây đậu Hà Lan có khả năng tụ thụ phấn cao.
 Ở người gen A- tóc xoăn, gen a - tóc thẳng; gen B - mắt đen, gen b - mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau. Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để con sinh ra đều là tóc xoăn, mắt đen?
a. AABb - tóc xoăn, mắt đen.
b. AABB - tóc xoăn, mắt đen.
c. AaBB - tóc xoăn, mắt đen.
d. AaBb - tóc xoăn, mắt đen.
 Phép lai nào dưới đây là phép lai phân tích hai cặp tính trạng ?
a. P: AaBb X aaBB
b. P: AaBb X aabb
c. P: AaBb X Aabb
d. P: aaBb X AABB
 Khi cho cơ thể mang kiểu hình trội lai với cơ thể mang kiểu hình lặn, MenĐen đã sử dụng phép lai:
a. Phân tích
b. Phân ly
c. Phân tính
d. Đồng tính
 Ở cà chua, tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ thuần chủng lai với cây cà chua quả vàng thì F1 thu được tỉ lệ kiểu hình là:
a. 100% quả vàng.
b. 50% quả đỏ : 50% quả vàng.
c. 100% quả đỏ.
d. 75% quả đỏ : 25% quả vàng.
 Trong thí nghiệm của Menđen, khi cho cây đậu Hà Lan thuần chủng thân cao lai với thân thấp thu được F1 là:
a. 100% thân thấp.
b. 75% thân cao : 25% thân thấp.
c. 100% thân cao.
d. 50% thân cao : 50% thân thấp.
 Trong thí nghiệm của Menđen, khi cho cây đậu Hà Lan thân cao(Aa) lai phân tích thì tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là:
a. 3Aa : 1 aa
b. 1AA : Aa : 1aa
c. 1Aa : 1aa
d. 1AA : 1aa
 Phép lai dưới đây được xem là phép lai phân tích 2 cặp tính trạng là:
a. AaBb x aaBB
b. AaBb x AAbb
c. P: AaBb x aabb
d. AaBb x AABB
 Phép lai nào sau đây không là phép lai phân tích?
a. BB x bb
b. AA x aa
c. AA x Aa
d. Bb x bb
 Ở cà chua, tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được tỉ lệ kiểu hình là:
a. 100% quả đỏ
b. 50% quả đỏ : 50% quả vàng.
c. 75% quả đỏ : 25% quả vàng
d. 100% quả vàng
 Để xác định sự di truyền độc lập của các tính trạng thì F2 nhất thiết phải có:
a. tỉ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓