Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG 11-09-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Quang Đua
Ngày gửi: 09h:28' 11-09-2017
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - ÁP DỤNG 11/09/2017
6A 1 6A 2 6A 3 6A 4 7A 1 7A 2 7A 3 7A 4 7A 5 8A 1 8A 2 8A 3 8A 4 9A 1 9A 2 9A 3 9A 4 9A 5
THỨ 2 Tiết 1 C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ
Trinh Thương Ngọc Lan Chiến Nga Bỉnh Tâm Sương Sơn Sứ Kiều T.Dung Khánh H.Dung Hiệp Phúc Nho
Tiết 2 Tin học Toán TD CN T.Anh CN Sử Sinh Nhạc TD CN Sử GD Địa Lí Toán Tin học MT Văn
Trinh Chiến Nhân Ngọc Khánh D.Nhân Sự Phượng Nam Hậu Sơn H.Dung Lan Kiều Phúc Hiệp Đông Nho
Tiết 3 T.Anh Địa Lí TD Tin học T.Anh MT T.Anh CN GD Tin học Hoá Sử Tin học TD T.Anh
T.Dung Nga Nhân Tâm Khánh Đông Sương D.Nhân Lan Trinh Phượng H.Dung Hiệp Hậu Tuyết
Tiết 4 Văn Vật lí GD T.Anh Toán Văn TD CN GD Tin học Sử Toán Hoá TD Sinh Toán Tin học MT
Cẩn Sơn Sự Sương Chiến P.Dung Nhân D.Nhân Lan Trinh H.Dung Bỉnh Phượng Hậu Thuỷ Phúc Hiệp Đông
Tiết 5 HĐNG Sử -x- Vật lí HĐNG Sinh T.Anh Sinh Tin học GD Địa Lí Sinh Sử
Lan Sơn Phượng Tuyết Ngọc Trinh Sự Kiều D.Nhân H.Dung
THỨ 3 Tiết 1 MT T.Anh Văn Toán TD Sử Địa Lí Nhạc Sinh TD T.Anh Tin học Văn T.Anh Văn Văn Sinh Vật lí
Đông T.Dung Cẩn Cường Nhân Sự Nga Nam Phượng Hậu Tuyết Trinh P.Dung Khánh Nho Ba D.Nhân Trực
Tiết 2 GD Địa Lí MT Nhạc Toán CN Văn T.Anh Toán T.Anh Hoá TD T.Anh
Sự Nga Đông Nam Bỉnh D.Nhân Thương Tuyết Sứ T.Dung Phượng Hậu Khánh
Tiết 3 T.Anh TD Sinh Tin học Địa Lí T.Anh Sử T.Anh TD Nhạc Vật lí Hoá MT Văn Văn
T.Dung Nhân D.Nhân Trinh Nga Khánh Sự Tuyết Hậu Nam Trực Phượng Đông Ba Nho
Tiết 4 Địa Lí Sinh Toán Văn T.Anh Sinh TD Văn Sử Nhạc Văn Toán Tin học Văn Vật lí TD Toán
Nga D.Nhân Sứ Cẩn Khánh Phượng Nhân Thương Sự Nam P.Dung Bỉnh Trinh Nho Trực Hậu Cường
Tiết 5 HĐNG GD HĐNG CN T.Anh Địa Lí Tin học T.Anh T.Anh HĐNG Vật lí
Sự D.Nhân Khánh Nga Trinh T.Dung Tuyết Trực
THỨ 4 Tiết 1 TD Sử Văn Toán Vật lí Tin học Nhạc Sinh Toán Vật lí Hoá MT TD Văn Sử T.Anh Địa Lí Vật lí
Nhân Lan Cẩn Cường Sơn Tâm Nam Phượng Hiệp Đua Thuỷ Đông Hậu Nho H.Dung Tuyết Kiều Trực
Tiết 2 Sử Văn TD Toán Sinh Tin học Hoá Nhạc Sử MT CN Địa Lí Toán TD
Lan Thương Nhân Chiến Phượng Tâm Thuỷ Nam H.Dung Đông Sơn Kiều Phúc Hậu
Tiết 3 Nhạc T.Anh TD GD Tin học Vật lí MT Sử T.Anh Địa Lí Hoá CN TD Sinh Văn
Nam Sương Nhân Lan Tâm Trực Đông H.Dung Tuyết Kiều Phượng Sơn Hậu Thuỷ Nho
Tiết 4 Văn Nhạc T.Anh Sử Toán Sinh Văn Toán TD Văn TD CN Địa Lí Toán Tin học Toán CN
Cẩn Nam Sương Lan Chiến Phượng Thương Tâm Nhân Ba Hậu Trực Kiều Cường Hiệp Phúc Sơn
Tiết 5 -x- HĐNG HĐNG HĐNG T.Anh CN GD CN Văn HĐNG Địa Lí
Sương Sơn Lan Trực Nho Kiều
THỨ 5 Tiết 1 Toán Sinh Tin học T.Anh Địa Lí T.Anh Sinh MT TD Sinh Địa Lí T.Anh Văn Sử T.Anh Sinh Vật lí TD
Sứ D.Nhân Trinh Sương Nga Khánh Phượng Đông Nhân Ngọc Kiều T.Dung P.Dung H.Dung Tuyết Thuỷ Trực Hậu
Tiết 2 TD CN Tin học T.Anh Địa Lí Văn T.Anh CN Địa Lí TD Văn Vật lí MT Hoá Hoá GD
Nhân Ngọc Trinh Khánh Nga Thương Sương D.Nhân Kiều Hậu Cẩn Trực Đông Phượng Thuỷ Sự
Tiết 3 Sinh T.Anh MT CN Sử TD T.Anh Địa Lí Sử T.Anh TD T.Anh Địa Lí Văn Hoá
D.Nhân T.Dung Đông Ngọc Sự Nhân Sương Nga H.Dung Tuyết Hậu Khánh Kiều Ba Thuỷ
Tiết 4 T.Anh CN T.Anh Địa Lí Sinh Văn T.Anh TD Sử Văn Toán Tin học Sử TD Sinh Vật lí T.Anh Sinh
T.Dung Ngọc Sương Nga Phượng P.Dung Khánh Nhân Sự Ba Sứ Trinh H.Dung Hậu Thuỷ Trực Tuyết D.Nhân
Tiết 5 -x- Tin học -x- GD CN HĐNG Địa Lí T.Anh Sinh T.Anh Sinh HĐNG T.Anh Địa Lí HĐNG
Trinh Sự D.Nhân Nga Sương Ngọc T.Dung Thuỷ Tuyết Kiều
THỨ 6 Tiết 1 Sinh Văn CN MT Nhạc Vật lí Tin học TD Toán Toán Vật lí TD Toán Hoá Vật lí Văn GD Hoá
D.Nhân Thương Ngọc Đông Nam Sơn Tâm Nhân Hiệp Chiến Đua Hậu Bỉnh Phượng Trực Ba Sự Thuỷ
Tiết 2 CN Nhạc Vật lí Sử TD CN Toán Văn CN MT TD Văn Hoá Toán
Ngọc Nam Sơn Sự Nhân D.Nhân Tâm P.Dung Trực Đông Hậu Ba Thuỷ Cường
Tiết 3 TD Toán Sinh Nhạc Sinh MT Sử Vật lí CN Vật lí Sinh Sinh Tin học TD
Nhân Chiến D.Nhân Nam Phượng Đông Sự Trực Sơn Đua Ngọc Thuỷ Hiệp Hậu
Tiết 4 Vật lí TD Sinh Văn Sử Toán Văn Tin học Sinh Hoá Nhạc Vật lí Toán Hoá Vật lí Văn Tin học
Sơn Nhân D.Nhân P.Dung Sự Bỉnh Thương Tâm Ngọc Thuỷ Nam Đua Cường Phượng Trực Ba Hiệp
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Tin học HĐNG Hoá Sinh Hoá CN GD CN Sinh
Tâm Thuỷ Ngọc Phượng Trực Sự Sơn D.Nhân
THỨ 7 Tiết 1 Toán MT Tin học Văn CN Toán T.Anh Địa Lí Tin học CN GD T.Anh Sinh Văn Toán Tin học Sử Địa Lí
Sứ Đông Trinh Cẩn D.Nhân Chiến Khánh Nga Tâm Sơn Lan T.Dung Ngọc Nho Phúc Hiệp H.Dung Kiều

Tiết 2 T.Anh Vật lí Văn CN GD T.Anh MT Tin học Sinh Toán Địa Lí Sử Tin học T.Anh
T.Dung Sơn P.Dung D.Nhân Lan Sương Đông Trinh Ngọc Bỉnh Kiều H.Dung Hiệp Khánh
Tiết 3 CN Tin học Toán Sinh Địa Lí GD Tin học Văn Toán MT Văn T.Anh Văn GD Toán Tin học
Ngọc Trinh Sứ D.Nhân Nga Lan Tâm Thương Chiến Đông Cẩn Khánh Nho Sự Phúc Hiệp
Tiết 4 Tin học CN T.Anh
 
Gửi ý kiến