Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2. Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Chương
Ngày gửi: 22h:43' 10-09-2017
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
BÀI GIẢNG

Môn học: Giáo dục quốc phòng an ninh
Bài : Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an NDVN
Đối tượng: Học sinh khối lớp 10
Năm học : 2017 - 2018
MỞ ĐẦU
Bài học lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam nằm trong phần giới thiệu những hiểu biết chung về quốc phòng – an ninh, góp phần giáo dục toàn diện cho HS về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sự trân trọng với lịch sử, truyền thống của quân đội và công an nhân dân, sẵn sàng tham gia vào lực lượng vũ trang.
Căn cứ để biên soạn bài giảng : Sách giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10, NXB giáo dục việt nam tái bản lần 8 năm 2016

Phần I
Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH:
- Hiểu được nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống anh hùng của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam.
- Từ truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang, rút ra những nét cơ bản về nghệ thuật quân sự qua mỗi giai đoạn.
- Từ tự hào với lịch sử , truyền thống đó, HS có ý thức tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm học tập cũng như sẵn sàng tham gia vào lực lượng quân đội và công an.
B. YÊU CẦU
- Tích cực, tự giác, sáng tạo trong học tập nội dung bài.
-Nghiêm túc, trật tự kỹ luật trong học tập.
II. NỘI DUNG, TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG :
Nội dung của bài gồm có hai phần chính :
I – Lịch sử, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.
II – Lịch sử, truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
B. TRỌNG TÂM:
Đi sâu, làm rõ những bài học truyền thống của Quân đội và Công an, từ đó xác định trách nhiệm của thanh niên, học sinh sẵn sàng tham gia vào Quân đội và Công an.
III. THỜI GIAN
- Tổng số : 5 tiết.
- Phân bố thời gian :
+ Tiết 1 : Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam.
+ Tiết 2 : Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (Mục 1, 2, 3 SGK).
+ Tiết 3 : Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (Mục 4, 5, 6 SGK)
+ Tiết 4 : Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam.
+ Tiết 5 : Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
IV. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC :
Giới thiệu bài theo hình thức tập trung, lấy từng tổ học tập để nghiên cứu, thảo luận và giúp nhau nghiên cứu để hiểu sâu, nắm chắc bài.
B. PHƯƠNG PHÁP :
1.Giáo viên :
- Thuyết trình, giảng giải, phân tích.
- Nêu vấn đề cho học sinh giải quyết.
2. Học sinh :
- Nghe giảng, ghi chép đầy đủ, thảo luận nhóm – tổ – lớp, trao đổi, nghiên cứu tài liệu, làm bài tập do giáo viên hướng dẫn.
V. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường
VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM
Giáo viên: Bài giảng; KHGB, tranh ảnh.
Phần II
THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI: 05 phút
Nhận lớp, nắm quân số, phổ biến qui định lớp học, nêu tên bài và phổ biến ý định giảng bài
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI
Thứ tự, nội dung
Thời gian
Phương pháp
Vật chấtGiảng viên
Học sinh


A.LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NDVN
Tiết : 1
I. Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam
1.Thời kỳ hình thành :
Từ năm 1930, luận cương vắn tắt của Đảng : “Quân đội công nông”→ luận cương chính trị (10/1930) : “Đội Tự vệ công nông” ( Phong trào Xô Viết Nghệ Tỉnh lập ra : “Đội tự vệ đỏ”,“Xích vệ đỏ” ( Khởi nghĩa Nam Kỳ : “Du kích Nam Kỳ” ( Khởi nghĩa Bắc Sơn :“Du kích Bắc Sơn” (Khởi nghĩa Ba Tơ :“du kích Ba Tơ” (Khởi nghĩa Cao- Bắc- Lạng và Hà- Tuyên- Thái : “Đội cứu quốc quân 1, 2, 3”.
Đến ngày 22/12/1944 theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân” được thành lập, đó là thời kỳ hình thành đội quân chủ lực đầu tiên của QĐNDVN. Từ đó ngày này trờ thành ngày truyền thống của QĐNDVN (gồm có 34 người ( 3 nữ), chia thành 3 tiểu đội. Có 34 khẩu súng đủ loại). Ngay sau ngày thành
 
Gửi ý kiến