Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tailieuj

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thuyên
Ngày gửi: 15h:28' 10-09-2017
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
, ngày 09/09/2017

ĐƠN XIN DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG


Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS
Họ và tên: - Năm sinh:
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Ngữ văn
Đơn vị công tác: Trường THCS
Điện thoại DĐ: .
Email:
Theo Thông tư số 17/2012/TT-BGĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 2381/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa và các văn bản hướng dẫn của ngành về dạy thêm, học thêm; quy định dạy thêm học thêm của nhà trường và theo đề nghị của phụ huynh và học sinh lớp 7, xét thấy tôi có đủ trình độ năng lực dạy thêm nên tôi làm đơn này xin phép Ban giám hiệu nhà trường cho tôi được dạy thêm trong nhà trường môn Ngữ văn lớp 7. Trong quá trình dạy thêm , tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa và hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo đã ban hành./.
HIỆU TRƯỞNG Người viết đơn

 
Gửi ý kiến