Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tailieuj

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thuyên
Ngày gửi: 15h:27' 10-09-2017
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
DANH MỤC CÁC HỒ SƠ CHUẨN QUỐC GIA
Năm học : 2014 - 2015; 2015 - 2016; 2016 - 2017
TT
TÊN HỒ SƠ
Nguồn

1
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học
Tiêu chuẩn 1 - Tiêu chí 8

2
Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
Hiệu trưởng

3
Kế hoạch học chính khóa(KHCM) , Kế hoạch BD, giúp đỡ HS
Tiêu chuẩn 5 - Tiêu chí 1A

4
Kế hoạch thực hiện các chủ đề , các cuộc vận động
Tiêu chuẩn 4 - Tiêu chí 3, 4

5
Hệ thống quyết định quản lí:
- phân công chuyên môn,
- bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó,
- khen thưởng, kỉ luật.

Tiêu chuẩn 1 - Tiêu chí 3,4
Tiêu chuẩn 1 - Tiêu chí 4
Tiêu chuẩn 1 - Tiêu chí 3

6
Sổ đăng bộ
Tiêu chuẩn 2 - Tiêu chí 4

7
Sổ theo dõi HS chuyển đi, chuyển đến
Văn thư

8
Sổ theo dõi phổ cập giáo dục
Tiêu chuẩn 5 - Tiêu chí

9
Sổ gọi tên , ghi điểm
Tiêu chuẩn 1 - Tiêu chí 2

10
Sổ ghi đầu bài
Tiêu chuẩn 5 - Tiêu chí 1C

11
Học bạ học sinh
Văn thư

12
Sổ quản lí, cấp phát văn bằng, chứng chỉ
Văn thư

13
Sổ nghị quyết của nhà trường, NQ hội đồng trường
Tiêu chuẩn 1 - Hộp 1

14
Hồ sơ thi đua, khen thưởng, kỉ luật
Tiêu chuẩn 1 - Tiêu chí 3

15
Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên
Tiêu chuẩn - Tiêu chí

16
Sổ quản lí và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn
Tiêu chuẩn 3 - Tiêu chí 6(hộp 2)

17
Sổ quản lí tài sản, tài chính
Tiêu chuẩn 1 - Tiêu chí 9

18
Sổ quản lí và sử dung TBGD
Tiêu chuẩn 3 - Tiêu chí 6

19
Hồ sơ quản lí thư viện
Tiêu chuẩn 3 - Tiêu chí 6

20
Hồ sơ theo dõi sức khỏe HS
Tiêu chuẩn - Tiêu chí

21
Hồ sơ giáo dục đối với HS khuyết tật
Tiêu chuẩn - Tiêu chí

22
Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn
Tiêu chuẩn - Tiêu chí

23
Kê hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ GV
Tiêu chuẩn - Tiêu chí

24
Sổ sinh hoạt chuyên môn
Tiêu chuẩn 1 - Hộp 1 Tiêu chí 4

25
Sổ ghi KH giảng dạy
Tiêu chuẩn 5 - Tiêu chí 1 A

DANH MỤC CÁC HỒ SƠ CHUẨN QUỐC GIA
Năm học : 2014 - 2015; 2015 - 2016; 2016 - 2017
TT
TÊN HỒ SƠ
Địa chỉ

27
Sổ ghi chép sinh hoạt c/m, dự giờ
Tiêu chuẩn 5 - Tiêu chí 1 B

28
Sổ điểm cá nhân


29
Sổ chủ nhiệm
Tiêu chuẩn 1 - Tiêu chí 2

30
QĐ thành lập, KH hoạt động, biên bản sinh hoạt, báo cáo tổng kết:
- Hội đồng nhà trường
Tiêu chuẩn 1- Tiêu chí 1,3,5


- Hội đồng thi đua khen trưởng, HĐ kỉ luật
Tiêu chuẩn 1 - Tiêu chí 3


- Hội cha mẹ học sinh
Tiêu chuẩn 4 - Tiêu chí 1


- Chi bộ, số lượng đảng viên; danh hiệu thi đua
Tiêu chuẩn 1 - Tiêu chí 1,3


- Công đoàn giáo dục, số lượng đoàn viên, danh hiệu
Tiêu chuẩn 1 - Tiêu chí 1,3,6


- Đội thiếu niên TPHCM, số lượng, danh hiệu TĐ
Tiêu chuẩn 1 - Tiêu chí 1 
Gửi ý kiến