Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DS Đảng viên 17-18

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS An Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:24' 09-09-2017
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN
NĂM HỌC 2017-2018

TT
Họ tên giáo viên
Ngày
sinh
Nam
Năm
vào đảng
Số thẻ đảng
Trình độ CM
Chức vụ
Số ĐT
Ghi chú

1
NGUYỄN.T.THU TRUNG
14/7/1964ĐH- Toán
HT
0984.366.545


2
UÔNG MINH THÀNH
13/9/1975
x
2001

ĐH- Toán
Phó HT
0904.385.717


3
NGUYỄN ĐỨC LUÂN
5/10/1976
x


ĐH- Toán
TT-TN
0916.280.826


4
PHẠM ĐÌNH DOANH
31/3/1979
x


ĐH- Toán
TTND
01653.066.668


5
NGUYỄN THỊ HOÀI
19/8/1984

2017

ĐH- Lí

01674.525.322
Dự bị

6
NGUYỄN THỊ THỜI
15/4/1973CĐ-Sinh
TP-TN
01665.284.558


7
NGUYỄN THỊ SON
26/3/1990ĐH- Sinh

0984.671.539


8
NGUYỄN VĂN PHƯỚC
12/12/1976ĐH- Tin

0979.012.334


9
ĐINH CÔNG SỬ
4/23/1976
x


ĐH-Sinh
CT-CĐ
0984.365.098


10
ĐINH THỊ THANH
11/10/1977ĐH-Văn
TT-XH KHXH
0988.288.931


11
NGUYỄN THỊ DUYẾN
15/4/1971ĐH-Văn

0975.629.034


12
NGUYỄN THỊ NGUYỆT
2/9/1987

2017

ĐH- Sử

0989.169.007
Dự bị

13
TRỊNH THỊ HOÀN
22/6/1992

2017

CĐ-GD

0946.522.692
Dự bị

14
PHẠM THỊ MỪNG
25/10/1988CĐ- Nhạc

01636.190.999


15
HOÀNG PHÓ QUÁT
14/5/1967
x


ĐH- KT
K.toán
0988.947.417


16
NGUYỄN THỊ HƯỜNG
31/5/1986ĐH- Văn

0978.368.759
HĐ

17
NGUYỄN THỊ HỒNG
3/8/1988ĐH- Văn

01684.108.401
HĐ 
Gửi ý kiến