Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Kim Huệ
Ngày gửi: 14h:44' 09-09-2017
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 12/11/2016
Ngày giảng: 16 /11/2016

CHƯƠNG II : HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
Tiết 23: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN.
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức: Học sinh cần nắm được công thức biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng tỷ lệ thuận.Hiểu được các tính chất của hai đại lượng tỷ lệ thuận. Nhận biết hai đại lượng có tỷ lệ thuận với nhau không.
2.Kỹ năng: Biết tìm hệ số tỷ lệ khi biết một cặp giá trị tương ứng của hai đại lượng tỷ lê thuận.
3..Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
II. CHUẨN BỊ - máy chiếu
III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1.Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung

Hoạt động 1: Giới thiệu tổng quan chương II
Gv giới thiệu nội dung chính của chương “ Hàm số và đồ thị”
Hoạt động 2:
I/ Định nghĩa:
Gv nêu một số ví dụ về hai đại lượng tỷ lê thuận mà Hs đã biết như: quãng đường và thời gian trong chuyển động thẳng đều, Chu vi và cạnh của hình vuông …
Làm bài tập?1

Nêu nhận xét?


Làm bài tập?2

Nêu kết luận chung về hệ số tỷ lệ khi x và y tỷ lệ với nhau?

Làm bài tập?3

Hoạt động 3:
II/ Tính chất:
Làm bài tập?4
Gv treo bảng phụ có Nội dung?4.
Yêu cầu Hs xác định hệ số tỷ lệ của y đối với x?

Xác định các đại lượng y còn lại trong bảng?

Nêu nhận xét về tỷ số giữa hai đại lượng tương ứng?
Gv tổng kết các nhận xét trong ví dụ trên thành các tính chất của hai đại lượng tỷ lệ thuận.


- Nắm bắta/ S : quãng đường đi được.
t : thời gian vật chuyển động đều. v = 15km/h
Công thức: S = 15 . t
b/ m : khối lượng 9kg)
V : thể tích
D: khối lượng riêng của vật
Công thức: M = V .D
Các công thức trên có điểm giống nhau là đại lượng này bằng đại lượng kia nhân với một hằng số khác 0.
Khi y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k = thì x tỷ lệ với y theo hệ số tỷ lệ k = vì:
y = 
Hs nêu kết luận rút ra từ ví dụ trên.
Hs nhìn hình vẽ và bảng khối lượng để nêu kết luận.

a/ Vì x và y là hai đại lượng tỷ lệ thuận nên y1 = k.x1.
=> k = 
Vậy hệ số tỷ lệ là k = 2.
b/ => y2 = k.x2 = 2.4 = 8
y3 = k.x3= 2.5 = 10
y4 = k.x4 = 2.6 = 12
c/ 

I/ Định nghĩa:
Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = k .x (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k.
VD:
a/ Trong chuyển động thẳng đều ta có công thức tính quãng đường là:
S = v .t
b/ Công thức tính khối lượng của một thể:
m = V .D
với: V : thể tích của vật
D : khối lượng riêng của vật
Chú ý:
a/ Khi y tỷ lệ thuận với x thì ta cũng có x tỷ lệ thuận với y và ta nói x và y tỷ lệ thuận với nhau.
b/ Nếu  thì .(k# 0)


II/ Tính chất
Nếu hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau thì:
Tỷ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.
Tỷ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng tỷ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.3. Củng cố:
Nhắc lại định nghĩa và các tính chất của hai đại lượng tỷ lệ thuận.
Làm bài tập áp dụng 1; 2; 3/54

4.Hướng dẫn về nhà
- Học thuộc bài và làm các bài tập 3; 4/ 54; 1, 7/ SBT.
- Hướng dẫn: Bài tập về nhà giải tương tự bài tập áp dụng trên lớp.
- Chuẩn bị bài “ Một số bài toán về tỉ lệ thuận”
Rút kinh nghiệm bài dạy
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: Ngày
 
Gửi ý kiến