Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach day hoc tin 7 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mông Chí Hoàng
Ngày gửi: 18h:24' 08-09-2017
Dung lượng: 187.5 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS CHỢ CHU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chợ Chu, ngày 05 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH DẠY HỌC NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: TIN HỌC 7

Tuần học
Thứ tự tiết dạy
Tên bài/Chủ đề môn học/ Chủ đề liên môn
Tổng số tiết
Số thứ tự tiết theo PPCT
Bài tương ứng trong SGK
Đinh hướng phát triên năng lực cho học sinh
Phương pháp/
Hình thức tổ chức dạy học
Điều chỉnh/
Ghi chú

1
1
Bài 1:
Chương trình bảng tính là gì?
2
01
Bài 1:
Chương trình bảng tính là gì?
- Phát triển cho học sinh năng lực suy quan sát, tư duy logic
- Phát vấn, đặt vấn đề, tạo tình huống.
- Diễn giải, xử lý tình huống.2


02
Bài 1:
Chương trình bảng tính là gì?
- Phát triển cho học sinh năng lực suy quan sát, tư duy logic2
3
Bài thực hành 1:
Làm quen với chương trình bảng tính Excel
2
03
Bài thực hành 1:
Làm quen với chương trình bảng tính Excel
- Phát triển cho học sinh năng lực suy quan sát, tư duy logic.
Giáo viên hướng dẫn từng nội dung.
Học sinh thực hiện nội dung theo tiến trình.4


04
Bài thực hành 1:
Làm quen với chương trình bảng tính Excel
- Phát triển cho học sinh năng lực suy quan sát, tư duy logic, khả năng thẩm mỹ.3
5
Bài 2:
Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
2
05
Bài 2:
Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
- Phát triển cho học sinh năng lực quan sát.
Dùng hình ảnh trực quan kết hợp so sánh với Microsoft Word để rút ra bài học.6


06
Bài 2:
Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
- Phát triển cho học sinh năng lực quan sát.4
7
Bài thực hành 2:
Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính.
2
07
Bài thực hành 2:
Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính.
- Quan sát, ứng dụng công nghệ thông tin.

Giáo viên dẫn dắt vấn đề, tạo tình huống.
Học sinh: phát hiện và giải quyết vấn đề.8


08
Bài thực hành 2:
Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính.
- Sử dụng công nghệ thông tin, quan sát.5
9
Bài 3:
Thực hiện tính toán trên trang tính.
2

09
Bài 3:
Thực hiện tính toán trên trang tính.
- Phát triển cho học sinh khả năng gõ phím nhanh
Giáo viên tạo tình huống, phát vấn.
Học sinh giải đáp tình huống.10


10
Bài 3:
Thực hiện tính toán trên trang tính.
- Phát triển cho học sinh khả năng gõ phím nhanh, thành thạo.6
11
Bài thực hành 3:
Bảng điểm của em.
2
11
Bài thực hành 3:
Bảng điểm của em.
- Phát triển cho học sinh khả năng gõ phím nhanh
Giáo viên hướng dẫn thao tác.
Học sinh thực hiện.12


12
Bài thực hành 3:
Bảng điểm của em.
- Phát triển cho học sinh khả năng gõ phím nhanh.7
13
Kiểm tra
1
13

- Tự học, tự kiểm tra.
Kiểm tra viết trên giấy14
Bài 4:
Sử dụng hàm để tính toán
2
14
Bài 4:
Sử dụng hàm để tính toán
- Phát triển cho học sinh năng lực sử dụng CNTT trong đời sống thực tiễn.
Giáo viên phát vấn, hướng dẫn.
Học sinh trả lời, thực hiện thao tác.


8
15


15
Bài 4:
Sử dụng hàm để tính toán
- Phát triển cho học sinh khả năng ứng dụng CNTT
16
Bài thực hành 4:
Bảng điểm của lớp em.
2
16
Bài thực hành 4:
Bảng điểm của lớp em.
- Giải quyết các tình huống thực tế bằng công nghệ thông tin.
Giáo viên hướng dẫn thao tác.
Học sinh thực hiện.


9
17


17
Bài thực
 
Gửi ý kiến