Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://giaoan.violet.vn/present/create/cat_id/1537
Người gửi: Lý Thị Thanh
Ngày gửi: 17h:53' 08-09-2017
Dung lượng: 80.0 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 06
Tiết dạy:12 Bài: 12
Ngày soạn: 20 /09/2011MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh phải:
1.1. Kiến thức:
- Trình bày được ý nghĩa của hô hấp: giải phóng năng lượng và tạo các sản phẩm trung gian dùng cho mọi quá trình sinh tổng hợp.
- Trình bày được ti thể (chứa các loại enzim) là cơ quan thực hiện quá trình hô hấp ở thực vật.
- Trình bày được hô hấp hiếu khí và sự lên men.
+ Trường hợp có ôxi xảy ra đường phân và chu trình Crep (chu trình Crep và chuỗi chuyền điện tử). Sản sinh nhiều ATP.
+ Trường hợp không có ôxi tạo các sản phẩm lên men.
- Trình bày được mối liên quan giữa quang hợp và hô hấp.
- Nhận biết được hô hấp ánh sáng diễn ra ngoài ánh sáng.
- Quá trình hô hấp chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm...
1.2. Kỹ năng: rèn luyện được kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp và hoạt động nhóm.
CHUẨN BỊ:
2.1. Học sinh:
- Sách: SGK, Sách bài tập sinh học 11.
- Vở ghi lí thuyết, vở bài tập, bút,…
2.2. Giáo viên:
2.2.1) Phương tiện dạy học: Các hình 12.1, hình 12.2 và Phiếu học tập: So sánh giữa hô hấp và lên men trong tế bào thực vật.
2.2.2) Thiết kế hoạt động dạy – học
Kiểm tra bài cũ(5`) - Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật?
- Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?
Bài mới: Trọng tâm của bài: Con đường hô hấp ở thực vật
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về hô hấp ở thực vật(8`)

 Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Thực vật không có cơ quan chuyên trách về hô hấp, quá trình hô hấp xảy ra trong mọi cơ quan của cơ thể thực chất quá trình hô hấp diễn ra trong tất cả các tế bào của cơ thể thực vật
CH1: Thực hiện lệnh SGK

CH2 : Hô hấp ở thực vật là gì?
CH3: Viết PTTQ của quá trình hô hấp ở thực vật?
CH4: Hô hấp có vai trò như thế nào đối với thực vật?
Quan sát H12.1 ( tiến hành thảo luận nhóm để trả lời câu 1
Nghiên cứu mục I.1( để trả lời 
Nghiên cứu mục I.2( để trả lời 
Nghiên cứu mục I.3( để trả lời 

1. Khái quát về hô hấp ở thực vật
1.1. Khái niệm
Hô hấp là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống. Trong đó, các phân tử cacbohyđrat bị phân giải đến CO2 và H2O đồng thời năng lượng được giải phóng và một phần năng lượng đó được tích lũy trong ATP.
PTTQ: C6H12O6 + 6O2 ( 6CO2 + 6H2O + Năng lượng( ATP + Nhiệt)
1.2. Vai trò của hô hấp đối với thực vật
Năng lượng giải phóng dưới dạng ATP cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào, cơ thể. Một phần năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt để duy trì thân nhiệt thụân lợi cho các phản ứng enzim.
Hình thành các sản phẩm trung gian là nguyên liệu cho các quá trình tổng hợp các chất khác trong cơ thể.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về các con đường hô hấp ở thực vật(15`)

CH5: Có mấy con đường hô hấp ở thực vật?
CH6: Hãy so sánh các con đường hô hấphiếu khí với con đường hô hấp kị khí ở thực vật?
Phát PHT cho học sinh
Điểm giống nhau của 2 con đường hô hấp này là gì?
Điểm khác nhau cơ bản giữa 2 con đường hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí là gì?

CH6: Để hạn chế hô hấp kị khí, ta cần có những biện pháp gì trong trồng trọt?
Nghiên cứu mục II.1 và II.2, thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi 5, 6 và hoàn thành PHT
+ Giống nhau: Đều trải qua gđ đường phân
+ Khác nhau:
Điểm phân biệt
Hô hấp kị khí
Hô hấp hiếu khí

Điều kiện
Không có O2
Có đủ O2

Nơi xảy ra
Tế bào chất
Ti thể

Các giai đoạn
Đường phân
Đường phân
C/trình Crep
Chuỗi chuyền êlectron

Sản phẩm
Rượu etylic hoặc axit lactic
CO2, H2O


 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác