Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KE HOACH HOAT DONG CHU THAP DO NAM 20172018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:09' 08-09-2017
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
HỘI CTĐ HUYỆN TĨNH GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI HỘI CTĐ THCS MAI LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/KH-CTĐ Mai Lâm, Ngày 10/09/2017
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ
NĂM HỌC 2017 – 2018
Công tác chữ thập đỏ trường học là một trong những nội dung quan trọng giáo dục hướng thiện, kế thừa truyền thống nhân ái của dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện mục tiêu giáo dục đào tạo của nhà trường.
Từ nhận thức trên, trong năm học 2017 - 2018 Chi hội Chữ thập đỏ trường THCS Mai Lâm đã quán triệt tốt kế hoạch năm học và tiếp tục triển khai công tác Chữ thập đỏ năm học 2017 – 2018 theo công văn hướng dẫn số: 41/HD-CTĐTG của hội chữ thập đỏ huyện Tĩnh Gia ngày 14 tháng 08 năm 2017 về việc hướng dẫn hoạt CTĐ trường học năm học 2017 -2018 và công văn số: 42/ HD-CTĐTG của hội chữ thập đỏ huyện Tĩnh Gia ngày 14 tháng 08 năm 2017 về việc hướng dẫn xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ CTĐ năm học 2017 - 2018. Chi hội Chữ thập đỏ trường THCS Mai Lâm  lên kế hoạch hoạt động cụ thể như sau:
I. Đặc điểm của năm học và yêu cầu cần đạt được trong công tác Chữ thập đỏ của nhà trường năm học 2017 - 2018
Năm học 2017 - 2018 cũng là năm học toàn ngành tiếp tục thực hiện các cuộc vận động "Hai không" với bốn nội dung, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", năm học thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Kết quả đạt được trong những năm qua cho thấy công tác chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo trong trường học không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện mà còn góp phần thúc đẩy thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, chuyển biến mới trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, Hội Chữ thập đỏ huyện, trong năm học này công tác chữ thập đỏ trong nhà trường Mai Lâm quan tâm, đẩy mạnh, củng cố, xây dựng vững chắc tổ chức Hội và lực lượng thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong nhà trường, tạo ra các hoạt động nhân đạo sôi nổi rộng khắp nhất là phong trào "mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo mục tiêu của các ngành học, cấp học, đồng thời kết hợp với y tế trường học làm tốt việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ giáo viên và học sinh.
II. Nội dung:
1. Củng cố kiện toàn tổ chức và xây dựng lực lượng
a. Củng cố kiện toàn tổ chức hội Chữ thập đỏ vững mạnh ngay từ đầu năm học, phân công cụ thể công tác cho các thành viên trong ban chỉ đạo công tác Chữ thập đỏ
1)  Thầy: Hoàng Bá Đức        - Phó hiệu trưởng   - Chủ tịch Chi Hội - SĐT:
2) Thầy: Lê Văn Thuận      -  Tổng phụ trách    - Phó Chủ tịch - SĐT: 01.202.156.838
3) Bà : Trần Thị Huyền - CB.Y tế học đường - Ủy viên - SĐT: 0163.9399.246
4) Bà: - Kế toán - Ủy viên - SĐT: 0942.043.676
5) Bà: Nguyễn Sỹ Cơ - Thủ quỹ- Ủy viên - SĐT: 0949023420.
Ban chỉ đạo họp thường xuyên mỗi quý 1 lần để chỉ đạo và triển khai chương trình hoạt động của Hội, lên kế hoạch hoạt động. Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của Hội chữ thập đỏ nhà trường đi vào nề nếp ngay từ đầu năm học. Tổng số hội viên của chi hội Chữ thập đỏ của trường là:…..  hội viên, trong đó cán bộ hội viên: …., học sinh:
Tổ chức trọng thể buổi ra mắt đội xung kích Chữ thập đỏ. Giao cho khối 9 đỡ đầu khối 7, khối 8 đỡ đầu khối 6. Em Lê Thị Vui làm đội trưởng.
Tổng kết khen thưởng thành tích cá nhân và tập thể trong công tác Hội năm học vừa qua, để phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại thiếu sót để triển khai nội dung hoạt động trong năm học mới nhằm đưa công tác Chữ thập đỏ ngày càng có nề nếp, chất lượng và hoạt động có hiệu quả hơn. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam 23/11
 
Gửi ý kiến