Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương I. Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Bảo Anh
Ngày gửi: 23h:01' 06-09-2017
Dung lượng: 689.7 KB
Số lượt tải: 272
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG I- HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
§1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
LG11_I_A_1. Tìm tập xác định D của hàm số .
A. D B. D
C. D D. D
LG11_I_A_2. Hỏi hàm số nào được liệt kê dưới đây là hàm số chẵn?
A. B. C D.
LG11_I_A_3. Tìm tập xác định D của hàm số .
A. D B. D
C. D D. D
LG11_I_A_4. Tìm tập xác định D của hàm số .
A. D B. D
C. D D. D
LG11_I_B_5. Tìm tập xác định D của hàm số .
A. D B. D C. D D. D
LG11_I_B_6. Tìm tập xác định D của hàm số .
A. D B. D
C. D D. D
LG11_I_B_7. Tìm tập xác định D của hàm số .
A. D B. D
C.D D. D
LG11_I_B_8. Tìm tập xác định D của hàm số .
A. D B. D
C.D D. D
LG11_I_B_9. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số là.
A. B. C D
LG11_I_B_10. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số là.
A B. C D
LG11_I_C_11. Gọi là giá trị lớn nhất và là giá trị nhỏ nhất của hàm số Khi đó
A B. C D
LG11_I_C_12. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
A. B. C D. A, B, C sai.
LG11_I_C_13. Tìm tập xác định D của hàm số .
A. D B. D
C. D D. D
LG11_I_C_14. Hỏi hàm số nào được liệt kê dưới đây là hàm số lẻ?
A. B. C D.
LG11_I_C_15. Dựa vào đồ thị của hàm số hãy tìm tất cả các khoảng giá trị của để hàm số đó nhận giá trị dương.
/
A. B.
C D. 
LG11_I_C_16. Tìm chu kỳ của hàm số
A. B. C D. .
LG11_I_D_17. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số tuần hoàn với chu kỳ
A. B. . C D.
LG11_I_D_18. Hỏi giá trị lớn nhất của hàm số là?
A B. . C. D.
LG11_I_D_19. Hàng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày cho bởi công thức Mực nước của con kênh là cao nhất khi .
A. B. C D.
LG11_I_D_20. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. B.
C D.
§2.PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
LG11_I_A_21. Tìm nghiệm của phương
 
Gửi ý kiến