Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GA MT chủ đề 1 pp mới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Ngộ (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:17' 06-09-2017
Dung lượng: 37.8 KB
Số lượt tải: 117
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 1
MÔN: MĨ THUẬT – LỚP 9
Chủđề:VẼ TĨNH VẬT CÓ BA VẬT MẪU (2tiết)

Ngàydạy: Từ…….đến…….)
Giáoviên:
I.Mụctiêuchung: (HS cầnđạt)
- Nhậnbiếtđượcvẻđẹpvềhìnhdáng, cấutrúc, tỉlệ, bốcụccủavậtmẫu; Biếtcáchsắpxếphìnhvẽcânđốivàhợplítrêngiấy.
- Hiểuđượccácsắcđộđậmnhạtđểtạokhônggianchotranhtĩnhvật.
- Vẽđượctranhtĩnhvậtcóđặcđiểmgầngiốngmẫuvẽ.
- Giớithiệu, nhậnxétvànêuđượccảmnhậnvềsảnphẩm.
II.Phươngphápvàhìnhthứctổchức
Phươngpháp:  Trựcquan,gợimở, luyệntậpthựchành
Hìnhthứctổchức:
+ Hoạtđộngcánhân
+ Hoạtđộngnhóm
III. Đồdùngvàphươngtiện:
Chuẩnbịcủa GV:
SáchHọcMĩthuậtlớp9theođịnhhướngpháttriểnnănglực
Chuẩnbịcủa HS:
- Sáchhọcmĩthuậtlớp 9theođịnhhướngpháttriểnnănglực
- Giấyvẽ, bútchì, tẩy, queđo, dâydọi,…
- Mẫuvẽ: Mộtsốvậtcódạngkhốitrụ, khốihộp, khốicầu.
IV.Cáchoạtđộngdạy - học
Nội dung
Hoạtđộngcủa GV

Hoạtđộngcủa HS

Đồdùng/
Phươngtiện/ sảnphẩmcủa HS

Hoạtđộng 1 (Tiết 1) CÁCH VẼ HÌNH

Mụctiêu(HS cầnđạtđược)
- Nhậnbiếtđượcvẻđẹpvềhìnhdáng, cấutrúc, tỉlệ, bốcụccủavậtmẫu; Biếtcáchsắpxếphìnhvẽcânđốivàhợplítrêngiấy.
- Vẽđượchìnhbàivẽtĩnhvậtcóbavậtmẫu.
- Cảmnhậnđượcvẻđẹpvềhìnhdáng, cấutrúc, tỉlệ, bốcụccủavậtmẫu.

 1.1. Sắpđặtmẫuvẽ.
1.2. Thựchành.

1.3. Nhậnxét


- - Yêucầu HS quansáthình 1.1sáchHọc MT.
- Gợi ý HS thảoluậnđểchọngócnhìnthểhiệnđượcbốcụccủamẫuhợplí.
- Yêucầu HS quansáthình 1.2 sáchHọc MT
- Gợi ý HS thảoluậnvànhớlạicácbướcvẽtheomẫu.

*Lưu ý HS:tỉlệ, khoảngcáchgiữacácvậtmẫu
- Yêucầu HS thểhiệnbàivẽtĩnhvậtbằngbútchìđentrêngiấy A3 hoặc A4.
-Hướngdẫn HS nhậnxétbàivẽ.
- Gợi ý HS thảoluận: Bố
cục? Hìnhdáng? Cấutrúc? Vịtrí, Tỉlệcủavậtmẫutrênbàivẽ.
- Quansáthình 1.1 sáchHọc MT.
- Thảoluậnđểnhậnbiếtcáchchọngócnhìnthểhiệnđượcbốcụccủavậtmẫuhợplí.
- Quansáthình 1.2 sáchHọc MT
- Thảoluận,nhớlạicácbướcvẽtheomẫuđểnhậnbiếtcáchvẽhìnhtĩnhvậtcó 3 vậtmẫu.
- Lắngnghe

- Thểhiệnbàivẽtĩnhvật


- Nhậnxétbàitheohướngdẫncủa GV.
- Thảoluận,nhậnxét
theogợi ý của GV


- Hình 1.1 tr.5 sáchHọc MT lớp 9.- Hình 1.2 tr.6 sáchHọc MT lớp 9.

- Mẫuvẽ
- Giấy A3/A4

Bàivẽhìnhcủa HS

Hoạtđộng 2 (Tiết 2) VẼ ĐẬM NHẠT

Mụctiêu(HS cầnđạtđược)
- Hiểuđượccácsắcđộđậmnhạtđểtạokhônggianchotranhtĩnhvật.
- Vẽđượctranhtĩnhvậtcóđặcđiểmgầngiốngmẫuvẽ.
- Giớithiệu, nhậnxétvànêuđượccảmnhậnvềsảnphẩm.

2.1. Tìmhiểu.

2.2. Thựchànhvẽđậmnhạt, hoànthiệnbàivẽ.
2.3. Nhậnxét, đánhgiá- Yêucầu HS quansáthình 1.3, sáchHọc MT, đặtcâuhỏigợimở:
+ Đậmnhạtchung?
+Đậmnhạttrêntừngvậtmẫu?bóngphảnquang?
+ Tươngquanđậmnhạt?
- Yêucầu HS quansáthình 1.3 sáchHọc MT đểnhậnbiếtcáchvẽđậmnhạt
- Gợi ý HS quansáthình 1.4 sáchHọc MT thamkhảomộtsốbàivẽđậmnhạt
- Yêucầu HS bàymẫugiốnghình ở HĐ1, vẽđậmnhạtvàobàivẽ ở HĐ1
- Yêucầu HS trưngbàybàivẽtheonhóm
- Hướngdẫn HS nhậnxét, đánhgiábàivẽcủamình/củabạnvề: Bốcục, khônggian, tươngquanđậmnhạt
- Quansáthình 1.3,thảoluậnnhómtheogợi ý của GVvềđậmnhạt.
- Quansáthình 1.3 sáchHọc MTđểbiếtcáchvẽđậmnhạt.

- Quansáthình 1,4 sáchHọc MT thamkhảomộtsốbàivẽđậmnhạt

- Bàylạimẫutheohình ở HĐ1. Tiếptụcvẽđậmnhạt ở bàivẽtừ HĐ1

- Trưngbàybàivẽtheonhóm
- Nhậnxét, đánhgiábàivẽcủamình/củabạnvề: Bốcục, khônggian, tươngquanđậmnhạt
- Rútkinhnghiệmđểđiềuchỉnhbàivẽ
- Hình1.3, tr.7 sáchHọc MT lớp 9
- Hình 1.3, 1.4 tr.7,8sáchHọc MTlớp 9.
- Mẫuvẽ, bàivẽcủa HĐ1
Bàivẽđậmnhạtcủa HĐ2
 
Gửi ý kiến