Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án NGLL 7( có KNS) mẫu 2 theo hoạt động năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Giang
Ngày gửi: 14h:47' 06-09-2017
Dung lượng: 309.5 KB
Số lượt tải: 381
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:
Ngày giảng: HĐ1: Tháng 8
Bầu cán bộ lớp
I . Mục tiêu hoạt động:
Về kiến thức: Học sinh hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện đạo đức của cả tập thể lớp
Về kĩ năng: Học sinh biết lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công tác được giao
Về thái độ: Mỗi học sinh phải có ý thức tôn trọng và ủng hộ cán bộ lớp trong các hoạt động trong và ngoài nhà trường
II. Nội dung và mức độ tích hợp trong hoạt động
1. năng sống:
- KN xác định tìm kiếm các lựa chọn hợp lí nhất để giới thiệu hoặc bình bầu đội ngũ cán bộ lớp.
- KN trình bày suy nghĩ/ý tưởng về đội ngũ cán bộ lớp, về cách thức lựa chọn cán bộ lớp
- KN kiểm soát cảm xúc lựa chọn cán bộ lớp.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh:
III. Các phương pháp/KTDH tích cực được sử dụng
* Phương pháp:
1. Phương pháp sư phạm tích cực và tương tác.
2. Phương pháp thảo luận
* Kĩ thuật:
1. Kĩ thuật hỏi và trả lời
2. Kĩ thuật trình bày một phút
3. Kĩ thuật động não
IV. Tài liệu và phương tiện
1.Tài liệu:
- Báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học vừa qua theo các mặt: Nề nếp của lớp, các hoạt động giữa giờ, về học tập, về lao động,...
- Phiếu bầu
2. Phương tiện:
V. Tiến trình hoạt động
Người thực hiện
Nội dung hoạt động


- Cán sự văn nghệ
- Lớp trưởng cũ

- Người điều khiển

- Người điều khiển
- Cá nhân phát biểu
- Người điều khiển- Người điều khiển

- Cá nhân cho ý kiến

- Cá nhân đề cử-Người điều khiển

-Người điều khiển

- Tổ kiểm phiếu

- GVCN

- Cá nhân lên đọc- Cán sự văn nghệ
- Người điều khiển

1. Khám phá:
- Cán sự văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát bài hát: "Vui đến trường" Nhạc và lời tác giả Lê Quốc Thắng.
- Lớp trưởng cũ tuyên bố lý do giới thiệu chương trình, người điều khiển, thư ký.
- Người điều khiển giới thiệu lớp trưởng cũ đọc báo cáo tổng kết hoạt động của lớp trong năm học trước và phương hướng hoạt động cho năm học tới và đọc đơn xin từ chức.
- Mời các bạn trong lớp phát biểu ý kiến của mình về bản tổng kết và phương hướng mình vừa được nghe.
- Người điều khiển tổng kết các ý kiến. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra trong bản phương hướng thì lớp chúng ta phải bầu ra được đội ngũ cán bộ lớp có năng lực, nhiệt tình, hết lòng vì tập thể.
2. Kết nối: Người điều khiển đưa ra các câu hỏi:
Câu hỏi 1: Theo bạn một người để trở thành cán bộ lớp cần phải có những tiêu chuẩn nào?
Từng cá nhân đứng lên phát biểu suy nghĩ của mình.
- Người điều khiển tổng hợp các ý kiến.
Câu hỏi 2: Theo bạn những ai có thể trở thành cán bộ lớp?
Từng cá nhân đứng lên đề cử những người mình cho là xứng đáng để trở thành cán bộ lớp..
- Người điều
 
Gửi ý kiến