Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án NGLL 7 mẫu 1 theo hoạt động năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Giang
Ngày gửi: 14h:44' 06-09-2017
Dung lượng: 269.0 KB
Số lượt tải: 444
Số lượt thích: 0 người
Ngày dạy: 07/09 /2017 Lớp: 7A3
Tiết 1
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
HOẠT ĐỘNG 3: VĂN NGHỆ THEO CHỦ ĐỀ

I/ Yêu cầu giáo dục:
a Kiến thức: Giúp học sinh nắm được nội qui nhà trường và nhiệm vụ năm học.
b Kĩ năng: Có ý thức tôn trọng, tự giác thực hiện nội quy, rèn luyện bản thân thành một người tốt.
c Thái độ: - Có thái độ học tập đúng đắn, tự rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác.
II. Các kỹ năng sống liên quan
III. Các phương pháp/KTDH tích cực được sử dụng
* Phương pháp:
1. Phương pháp sư phạm tích cực và tương tác.
2. Phương pháp thảo luận
3. Phương pháp trò chơi
* Kĩ thuật:
1. Kĩ thuật hỏi và trả lời
2. Kĩ thuật trình bày một phút
3. Kĩ thuật động não
IV. Tài liệu và phương tiện
1.Tài liệu
Nội dung: chuẩn bị một số bài hát.
2. Phương tiện:
- Mỗi học sinh một bản nội quy nhà trường trước khi thảo luận.
- Một hoạt cảnh minh họa.
- Một số câu hỏi có tình huống.
- Phần thưởng.
3. Tổ chức:
- Phân công trang trí phòng học.
- GVCN nêu chủ đề, nội dung, lớp chuẩn bị.
V. Tiến hành hoạt động:
1. Ổn định lớp: 1p
2. Nội dung
Thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung

40p
- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

- GVCN giao cho lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận.
- GVCN quan sát lớp

- GVCN kết luận
- GVCN quan sát lớp

- GVCN nhận xét tinh thần buổi thảo luận và nhắc nhở thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học.

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

1. Khám phá:
- Tập thể lớp hát bài: Lớp chúng mình kết đoàn
2. Kết nối:
- Lớp trưởng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Lớp trưởng đề nghị một số bạn làm thư kí.
3. Thực hành luyện tập:
- Lớp trưởng mời bạn lớp phó học tập đọc bản nội quy và nhiệm vụ năm học
- Lớp trưởng cho lớp thảo luận.
- HS thảo luận theo đơn vị tổ
- Các tổ trình bày kết quả thảo luận
- HS lắng nghe
4.Vận dụng:
- Lớp trưởng điểu khiển lớp thực hiện tiết mục văn nghệ hát đơn ca.
- Lớp trưởng mời GVCN cho ý kiến
- HS lắng nghe
- Lớp trưởng thay mặt lớp cám ơn lời nhận xét của GVCN
- Văn nghệ tập thể - Kết thúc buổi thảo luận.

Học sinh hát lớp chúng mình kết đoàn


VI. Hướng dẫn chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo: 4p
- Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:
- Chủ điểm: Truyền thống nhà trường
- Nội dung: Thi tìm hiểu truyền thống nhà trường
VII. Rút kinh nghiệm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ngày dạy: 14/09 /2016 Lớp: 7A3
Tiết thứ: 2
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
HOẠT ĐỘNG 4: THI TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
I/ Yêu cầu giáo dục:
- Tham gia văn nghệ nhiệt tình sôi nổi thông qua một số bài hát, bài thơ ca ngợi thầy cô giáo, bạn bè, trường lớp..
- Bồi dưỡng tình cảm yêu mến, gắn bó với trường lớp, quý trọng thầy cô đoàn kết, thân ái với bạn bè, phấn khởi tự hào về trường lớp của mình, quyết tâm thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học mới để phát huy truền thống nhà trường.
II/ Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung: Tìm hiểu về truyền thống nhà trường.
2. Hình thức hoạt động:
- Thi hát giữa các tổ.
- Tổ chức trò chơi tìm các ẩn số cho lớp
III/ Chuẩn bị hoạt động:
1. Phương tiện:
- Những bài hát, bài thơ về trường, lớp, thầy cô, bạn bè.
- Hệ thống các câu hỏi và đáp án
- Bản quy ước về thang điểm
2. Tổ chức:
- GVCN nêu chủ đề, nội dung, lớp chuẩn bị.
- Phân công trang trí lớp.
- Lớp thảo luận để
 
Gửi ý kiến