Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Nhật Bản

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Xuân Đào
Ngày gửi: 21h:25' 01-09-2017
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
Tiết 1 – Lớp 11
Bài 1 NHẬT BẢN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
Biết được những nét chính của tình hình Nhật Bản từ nửa đầu XIX đến trước năm 1868. Liên hệ với tình hình Việt Nam lúc bấy giờ.
Trình bày được nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị trên tất cả các mặt.
Ý nghĩa, vai trò của cuộc Duy tân Minh Trị .
Biết được những biểu hiện về sự hình thành CNĐQ ở Nhật Bản vào cuối XIX đầu XX.
Phân tích tính chất của cuộc Duy tân Minh Trị.
Bài học rút ra từ Nhật Bản.
2. Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng tổng hợp và hệ thống hoá kiến thức.
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử, kĩ năng sử dụng lược đồ, kênh hình để trình bày các sự kiện có liên quan đến bài học.
3. Thái độ
- Thấy được vai trò qtrọng của những tác động hợp quy luật (cụ thể là cải cách Minh Trị).
- Hiểu được bản chất của CNĐQ là chiến tranh.
- Bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản cho các nước châu Á như Xiêm, Trung Quốc, Việt Nam.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Thông qua bài học hướng đến hình thành các bài học sau: năng lực tự học, khai thác kênh hình.
- So sánh, phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử.
II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC
- Các tài liệu có liện quan đến tình hình NB từ đầu thế kỉ XIX đến đầu XX.
- Lược đồ về sự bành trướng của ĐQ Nhật Bản cuối XIX đầu XX.
- Giấy, bút lông, nam châm.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
A. HOẠT ĐỘNG TẠO TÌNH HUỐNG HỌC TẬP
1. Mục tiêu:


Quan sát hình ảnh học sinh liên tưởng đến quốc gia nào? HS liên hệ kiến thức biết được, giới thiệu sơ lược về đất nước và con người Nhật Bản. HS nêu những nét chung về đất nước Nhật Bản, liên hệ với Việt Nam, qua đó giúp học sinh rút ra được nguyên nhân đưa Nhật từ quốc gia phong kiến lạc hậu, đứng trước nguy cơ bị xâm lược, trở thành quốc gia giàu mạnh như hiện nay.
Gợi cho HS biết được nét chính về tình hình Nhật Bản trước 1868, nội dung cuộc Duy tân Minh Trị; Nhật trở thành nước ĐQCN. Đây là những nội dung mà HS chưa hiểu đầy đủ, vì vậy sẽ kích thích HS tìm hiểu ở hoạt động hình thành kiến thức.
2. Phương thức:
Để hiểu được tình hình Nhật Bản trước 1868; nội dung cuộc Duy tân Minh Trị; Nhật chuyển sang giai đoạn ĐQCN. HS làm việc cá nhân tìm hiểu những vấn đề sau:
- Vị trí địa lí của Nhật Bản, tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước 1868 như thế nào? Yêu cầu lịch sử đặt ra cho Nhật Bản? Liên hệ với Việt Nam lúc bấy giờ.
- Nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị về các mặt: Chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục. Ý nghĩa của những cải cách đó?
- Những thay đổi của Nhật Bản từ sau cuộc Duy tân Minh Trị?
- Quan sát lược đồ về sự bành trướng của Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, qua đó thấy được chính sách đối ngoại hiếu chiến của Nhật.
Mỗi HS có thể trình bày sản phẩm với các mức độ khác nhau, GV lựa chọn 1 sản phẩm nào đó của HS để làm tình huống kết nối vào bài mới
GV nhận xét HS trả lời và dẫn dắt tìm hiểu vào bài mới
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Tìm hiểu tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước 1868.
*Mục tiêu
Trình bày tình hình Nhật Bản đến giữa thế kỉ XIX
Phân tích được yêu cầu lịch sử và sự lựa lựa chọn của Nhật.
Liên hệ với tình hình và sự chọn lựa của Việt Nam lúc bấy giờ.
*Phương thức
GV giao nhiệm vụ cho HS: Yêu cầu HS khai thác SGK trang 4 - 5.
HS thảo luận cặp đôi trả lời các câu hỏi sau:
- Tình hình kinh tế, xã hội, chính trị Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước 1868 có gì nổi bật?
- Trong bối cảnh như vậy, yêu cầu lịch sử đặt ra đối với Nhật Bản là gì? Sự lựa chọn của Nhật như thế nào?
- Liên hệ với tình hình và sự chọn lựa của Việt Nam lúc bấy giờ?
*Gợi ý sản phẩm
 
Gửi ý kiến