Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Sơn Tùng
Ngày gửi: 10h:37' 01-09-2017
Dung lượng: 564.5 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
***
VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC TRUNG HỌC
***
TÀI LIỆU GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN
THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ
******************************

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TÀI LIỆU
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN LỊCH SỬ 8
(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên)

Lớp 8
Cả năm: 37 tuần (52 tiết)
Học kì I: 19 tuần (35 tiết)
Học kì II: 18 tuần (17 tiết)
Học kì I
Phần một. lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
Chương I. Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (từ thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) (8 tiết)
Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)
Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
Chương II. Các nước Âu Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (6 tiết)
Bài 5. Công xã Pari 1871
Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX
Chương III. Châu á giữa thế kỉ XVIII-đầu thế kỉ XX (4 tiết)
Bài 9. ấn Độ thế kỉ XVIII-đầu thế kỉ XX
Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX
Bài 11. Các nước Đông Nam á cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX
Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX
Kiểm tra viết (1 tiết)
Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (3 tiết)
Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
Lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945)
Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941) (3 tiết)
Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)
Chương II. Châu âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) (2 tiết)
Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Chương III. Châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) (3 tiết)
Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu á (1918-1939)
Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) (2 tiết)
Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
Chương V. Sự phát triển của văn hoá, khoa học-kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX (2 tiết)
Bài 22. Sự phát triển văn hoá, khoa học-kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX
Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945)
Kiểm tra học kì I (1 tiết)

Học kì II
Phần hai. lịch sử việt nam từ năm 1858 đến năm 1918
Chương I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX (9 tiết: 8 tiết bài mới, 1 tiết bài tập)
Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884)
Bài 26. Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
Lịch sử địa phương (1 tiết)
Làm bài tập lịch sử
Bài 28. Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
Làm bài kiểm tra viết (1 tiết)
Chương II. Xã hội Việt Nam (từ năm 1897 đến năm 1918)
 
Gửi ý kiến