Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đinh Thị Minh Duyên
Ngày gửi: 16h:59' 31-08-2017
Dung lượng: 251.7 KB
Số lượt tải: 289
Số lượt thích: 0 người
Tiết 1 Bài 2 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ
Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần dạy:
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học học sinh cần nắm vững:
1. Kiến thức:
Hiểu rõ mỗi phương pháp đều có thể biểu hiện được một số đối tượng địa lí nhất định trên bản đồ với những đặc tính của nó.
Khi đọc bản đồ địa lí phải tìm hiểu bảng chú giải của bản đồ.
2. Kĩ năng:
Học sinh nhận biết được một số phương pháp thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ qua các đặc điểm kí hiệu bản đồ.
3. Thái độ: - Thấy được sự cần thiết của bản đồ trong học tập từ đó đam mê nghiên cứu khoa học.
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh:
Năng lực chung: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác và năng lực ngôn ngữ.
Năng lực chuyên biệt: sử dụng tranh ảnh, bản đồ, biểu đồ…
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Giáo viên chuẩn bị:
Bản đồ treo tường Việt Nam.
Các lược đồ và biểu đồ của bài học trong sách giáo khoa.
2. Học sinh chuẩn bị: Dụng cụ học tập và những ý tưởng hay để biểu hiện một vài đối tượng địa lí theo hiểu biết của học sinh nhằm thể hiện rõ nội dung của bài học.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp.
2. Vào bài mới: Giáo viên giới thiệu khung bản đồ Việt Nam, sau đó giới thiệu làm cách nào chúng ta biểu hiện được nội dung bản đồ?
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG CHÍNH

HĐ 1: Nhóm
Bước 1: GV chia lớp ra thành các nhóm yêu cầu dựa vào sgk phân tích và nhận xét những nội dung sau:
Nhóm 1: Giao cho tổ 1, Nghiên cứu hình 2.1 và 2.2 (Các dạng kí hiệu và công nghiệp điện Việt Nam) trang 9, 10 sgk.
Phương pháp kí hiệu được sử dụng để biểu hiện các đối tượng địa lí phân bố như thế nào? Các dạng kí hiệu chính nào? Biểu hiện được thuộc tính nào của đối tượng địa lí? Cho ví dụ chứng minh.
Tương tự với những phương pháp khác các nhóm trình bày tuần tự những nội dung yêu cầu
Nhóm 2: tổ 2 Nghiên cứu hình 2.3 (gió và bão ở Việt Nam) trang 11 sgk.
Nhóm 3: Tổ 3 chuẩn bị phần nhận xét những ý kiến thảo luận của nhóm 1 và nhóm 3. Có ý kiến bổ sung để hoàn thiện kiến thức.
Nhóm 4: tổ 4, Nghiên cứu hình 2.4 (phân bố dân cư châu Á) trang 12 sgk.
Nhóm 5: tổ 5, Nghiên cứu hình 2.5 (diện tích và sản lượng lúa Việt Nam) trang 13 sgk.
Nhóm 6: tổ 6 bổ sung hoàn thiện nhóm 4, 5.
Bước 2: GV yêu cầu nhóm trình bày những điều đã quan sát được và nhận xét. Sau đó giáo viên chuẩn kiến thức.
Trong quá trình học sinh thảo luận giáo viên gợi ý nhiều ví dụ điển hình cho từng phương pháp thể hiện để biểu thị mức độ hiểu bài của học sinh.


1. Phương pháp kí hiệu
a. Đối tượng biểu hiện:
Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể.
b. Cách thể hiện: Những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bảo đồ.
c. Các dạng kí hiệu:
Kí hiệu hình học
Kí hiệu chữ
Kí hiệu tượng hình
d. Khả năng biểu hiện:
Tên và vị trí phân bố các đối tượng.
Số lượng và chất lượng các đối tượng.
→ Biểu hiện: điểm dân cư, mỏ khoáng sản, hải cảng…
2. Phương pháp đường chuyển động
a. Đối tượng biểu hiện
Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội trên bản đồ.
b. Khả năng biểu hiện:
Sự di chuyển được thể hiện bằng mũi tên chỉ hướng di chuyển của đối tượng.
Khối lượng, chất lượng và tốc độ của đối tượng di chuyển.
→ Biểu hiện: Hướng gió, dòng biển, luồng di dân…
3. Phương pháp chấm điểm
a. Đối tượng biểu hiện:
Biểu hiện các đối tượng phân bố phân tán lẻ tẻ. Trên bản đồ những điểm chấm đều có một giá trị nào đó.
b. Khả năng biểu hiện:
Sự phân bố của đối tượng.
Số lượng và đặc điểm của đối tượng.
→ Biểu hiện: số dân, đàn gia súc…
4. Phương pháp bản đồ- biểu đồ:
a. Đối tượng biểu hiện:
Biểu
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓