Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §1. Các hàm số lượng giác

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Nghĩa
Ngày gửi: 00h:03' 31-08-2017
Dung lượng: 191.5 KB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH 11
Chương I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Chủ đề/Chuẩn KTKN
 Cấp độ tư duy
Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
 Vận
dụng thấp
 Vận
dụng caoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Hàm số lượng giác

Câu 1


Câu 2

Câu 1
(1.5đ)
3
25%

2. Phương trình lượng giác cơ bản

Câu 3
Câu 4


Câu 5
Câu 6Câu 2
(1.5đ)5
35%

3. Phương trình lượng giác thường gặp

câu 7
câu 8
câu 9

Câu 10
Câu 11


Câu 12Câu 3
(1.0đ)
7
40%

Cộng
6
30%

5
25%
1
15%
1
5%
1
15%

1
10%
15
100%


BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA

CHỦ ĐỀ
CÂU
MÔ TẢ

1.Hàm số lượng giác
1TN
TH tìm giá trị để biểu thức đạt giá trị lớn nhất (nhỏ nhất)


2TN
NB tính chất chẵn lẻ của hàm số


Câu 1 TL
TH Tập xác định của hàm số dạng có 1HSLG ở mẩu

2. Phương trình lượng giác cơ bản
3TN
NB giải phương trình lượng giác dạng đặc biệt


4TN
TH giải phương trình lượng giác cơ bản (tanx, cotx)


5TN
TH giải phương trình lượng giác cơ bản (sinx, cosx )


6TN
TH tìm số nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản trong khoảng cho trước


Câu 2 TL
VDT Giải pt dạng asin2x + bsinx.cosx + ccos2x = 03. Phương trình lượng giác thường gặp
7TN
NB tìm giá trị m để pt lượng giác có nghiệm


8TN
NB số nghiệm pt lượng giác dạng bậc nhất đối với 1 hslg


9TN
NB nghiệm phương trình asin2x + bsinx.cosx + ccos2x = d thế vào trực tiếp nhận ra


10TN
TH giải phương trình lượng giác bậc hai đối với 1hslg


11TN
TH giải pt lượng giác thuần nhất bậc hai theo sinx và cosx


12TN
VDT sử dụng công thức cộng ở vế trái, giải pt sin = sin
( pt lg cổ điển )


Câu 3 TL
VDC giải phương trình lượng giác dạng kết hợpĐỀ KIỂM TRA:
Trắc nghiệm: ( 6.0 điểm )
Câu 1: (TH) Biểu thức đạt giá trị lớn nhất khi
A. . B. 
C. D. 
Câu 2: (NB) Cho hàm số. Chọn khẳng định đúng:
A. y=f(x) là hàm số lẻ. B. y=f(x) là hàm số chẵn.
C. y=f(x) là hàm số không chẵn, không lẻ. D. y=f(x) là hàm số vừa chẵn vừa lẻ
Câu 3 (NB) Nghiệm của phương trình là:
A. . B. .
C. . D. .
Câu 4 (TH)Nghiệm của phương trình là:
A. . B. .
C. . D. .
Câu 5 (TH)Nghiệm của phương trình là:
A. . B. .
C. . D. .
Câu 6 (TH) Số nghiệm của phương trình trong khoảng ?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 2
Câu 7 (NB) Phương trình có nghiệm khi m thỏa điều kiện ?
A. B. C. D.

Câu 8 (NB) Phương trình nào sau đây vô nghiệm ?
A. B. C. D. 
Câu 9 (NB) là nghiệm của phương trình nào sau đây ?
A. B. 
C. D. 
Câu 10 (TH) Phương trình có nghiệm là :
A. B. 
C. D. 
Câu 11
 
Gửi ý kiến