Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch giảng dạy khối 11 cơ bản

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Nghĩa
Ngày gửi: 23h:56' 30-08-2017
Dung lượng: 285.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 11
CƠ BẢN

Tuần
Môn
PPCT
Tên bài
Nội dung
Ghi chú1

21/ 08
đến
26/08
ĐS
1-2

3
Ôn tập phần Lượng giác lớp 10
§1. Hàm số lượng giác
Công thức lượng giác đã học ở lớp 10.
- Định nghĩa, tập xác định hàm số sin, côsin, tang, côtang.
HH
1
§1. Phép biến hình
§2. Phép tịnh tiến.
- Định nghĩa phép biến hình.
- Định nghĩa phép tịnh tiến.
- Tính chất.
- Biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến.
- Tìm ảnh của điểm, đường thẳng, đường tròn qua phép tịnh tiến.CĐ
1
Tính các giá trị hàm số lượng giác
Cho gia hslg tính gtlg còn lại..


2

28/08
đến
02/09

ĐS
4-5
6

§1. Hàm số lượng giác
§2. Phương trình lượng giác cơ bản
- Tính chẵn lẻ, tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác.
- Sự biến thiên và đồ thị của hàm số , , , .
- Phương trình .
HH
2
§2 Phép tịnh tiến.
- Bài tập.CĐ
2
Chứng minh đẳng thức lượng giác3

04/09
đến
09/09
ĐS

7-8

9

§2. Phương trình lượng giác cơ bản
Bài tập §2. Phương trình lượng giác cơ bản
- Phương trình .
- Phương trình .
- Phương trình .HH
3
§3. Phép đối xứng trục
§4. Phép đối xứng tâm
Phần này giảm tải nên chỉ gới thiệu: định nghĩa,tìm ảnh của một điểmC Đ
3
Rút gọn biểu thức lượng giác4

11/09
đến
16/09

ĐS
10

11-12
Bài tập §2. Phương trình lượng giác cơ bản
§3. Một số phương trình lượng giác thường gặp.
- Bài tập.
- Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác.
- Phương trình bậc hai đối với một hàm số lương giác.HH
4
§5 Phép quay.
- Định nghĩa phép quay.
- Tính chất phép quay.
- Tìm ảnh của điểm, đường thẳng, đường tròn qua phép quay.C Đ
4
Phương trình lượng giác cơ bản
Học sinh giải được ptlg cơ bản


5

18/09
đến
23/09
ĐS
13-14-15
§3. Một số phương trình lượng giác thường gặp.
- Phương trình bậc nhất đối với  và .
- Bài tập.HH
5
§5 Phép quay.
Bài tập.C Đ
5
Phương trình lượng giác thường gặp
Bài tập


6

25/09
đến
30/09

ĐS
16-17-

18
3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
Ôn chương
Bai tập

Bai tậpHH
6
§6 Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau.
- Định nghĩa.
- Tính chất.
- Khái niệm hai hình bằng nhau.
- Tìm ảnh của đường thẳng, đường tròn qua phép dời hình bằng cách thực liên tiếp nhiều phép.C Đ
6
Phương trình lượng giác thường gặp
bài tập


7

02/10
đến
07/10
ĐS
19

20
21
Bài tập ôn chương

Kiểm tra 1 tiết
§1 Quy tắc đếm.

- Bài tập.

- Theo cấu trúc đề kiểm tra
- Quy tắc cộng.
- Quy tắc nhânHH
7
§7 Phép vị tự.
- Định nghĩa.
- Tính chất.
- Tìm ảnh của điểm, đường thẳng, đường tròn qua phép vị tự.C Đ
7
Tìm ảnh của đường thẳng đường tròn qua phép biến hình
- Bài tập.8

09/10
đến
14/10

ĐS
22, 23
24
BT §1 Quy tắc đếm.
§2. Hoán vị - chỉnh hợp – tổ hợp.
B tập
- Hoán vị.
- Chỉnh hợp.HH
8
 
Gửi ý kiến