Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Duy
Ngày gửi: 21h:55' 30-08-2017
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 09/10/2016
 Ngày dạy: 12/10/2016 Lớp 6B,C
13/10/2016 Lớp 6A


TIẾT 21. § 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Học sinh phát biểu được dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.
- Học sinh giải thích được tại sao một số chia hết hay không chia hết cho 3, 9.
- Học sinh vận dụng được các dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 để nhận biết 1 số có chia hết cho 3, cho 9 hay không?
2. Kĩ năng
- Học sinh viết được các số chia hết cho 3, cho 9.
3. Thái độ
- Học sinh hợp tác trong hoạt động nhóm.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Soạn giáo án, SGK. Nghiên cứu tài liệu.
- Đồ dùng dạy học.
- Phiếu học tập bài tập 103 sgk.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước bài, làm bài tập về nhà.
- Đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
a) Câu hỏi
GV: Đưa câu hỏi lên màn.
Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5? Cho ví dụ?
b) Đáp án, biểu điểm
- Dấu hiệu chia hết cho 2 : Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2. (3đ)
Ví dụ: 18; 20; ...... (2đ)
- Dấu hiệu chia hết cho 5 : Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5. (3đ)
Ví dụ: 15; 30; .... (2đ)
Đặt vấn đề (1phút)
Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 có gì khác với dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay.
2. Dạy nội dung bài mới (27 phút)


HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG GHI BẢNG


GV

?tb

HS
?k

HS
?k

HS
?k
HS
GV

HS


?tb

HS


GVGV


?k

HS
?
HS

?kg
HS

?tb

HS


?tb

HS


GV

?tb

HSGV

HS
GV
?y


HS
GV
?tb

HS
?kg

HS

GV

?k
HS?k

HS

?tb
HS


?tb

HS

GV

HS
?tb

HSGV

GV
?tb

HS
?y
HS
?k

HS

Ta xét xem số 378 có chia hết cho 3 và 9 không?
Tách số 378 ra thành tổng các luỹ thừa của 10?
= 3.100 + 7.10 + 8
Tách 100, 10 thành tổng trong đó có một số chia hết cho 9 ?
= 3. (99 + 1) + 7.( 9 + 1) + 8
tách Số 378 thành 2 tổng 1 tổng  9 và 1 tổng các chữ số của nó?
= (3.99 + 7.9) + ( 3 + 7 + 8)
Qua ví dụ trên em có nhận xét gì?
Nêu nhận xét.
Đưa nhận xét lên màn gọi hs đọc (sl3)
Đọc: Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9.
Phân tích số 253 theo nhận xét trên?
Trả lời.
253 = 2.100 + 5.10 + 3
= 2.(99+1) + 5. (9+1) +3
= 2.99 + 2 + 5.9 + 5 + 3
= (2.99 + 5.5) + (2+ 5 + 3)
= (Tổng các chữ số) + (số chia hết cho 9)
Dựa vào nhận xét trên ta tìm hiểu dấu hiệu chia hết cho 3 và 9. Trước tiên ta sẽ tìm hiểu dấu hiệu chia hết cho 9
Các em tìm hiểu ví dụ sau:
- Xét xem số 378  9 không? Số 253 có chia hết cho 9 không?
Ta dựa vào tính chất nào để làm ví
 
Gửi ý kiến