Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bích
Ngày gửi: 14h:23' 24-08-2017
Dung lượng: 934.5 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 1 Ngày soạn: 28/07/2012
Tiết: 1


PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
BÀI 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

Lớp
Tiết
Ngày giảng
Sĩ số

10A4
10A5
10A6
10A7
10A8

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Hs giải thích được tổ chức và nguyên tắc thứ bậc trong thế giới sống, đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp tự học.
3.Thái độ: cho học sinh về cơ sở khoa học về các cấp độ tổ chức sống trong sinh giới.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
- Chuẩn bị của giáo viên: Hình vẽ các cấp độ tổ chức của thế giới sống.
- Chuẩn bị của học sinh: Sgk, vở ghi, đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Kiểm tra bài cũ: GV nói qua về chương trình học bộ môn.
2. Dạy nội dung bài mới

Hoạt động thầy trò
Nội dung

Hoạt động 1: Các cấp tổ chức sống
- Gv: Sinh vật khác vật vô sinh ở những điểm nào ?
Hs: Học thuyết tế bào cho biết những điều gì ?
HS: SV có những biểu hiện sống như: TĐC, sinh trưởng,...
Gv: Hãy quan sát hình vẽ sgk và nhận xét cách thức tổ chức của thế giới sống?
HS: quan hình vẽ thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi.
GV: nhận xét và bổ sung

Hoạt động 2: Đặc điểm các cấp tổ chức sống

- Gv: Hãy cho biết các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống ?
- Hs: Nghiên cứu trả lời.
- Gv: Tại sao nói tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật ?
- Gv: Nguyên tắc thứ bậc là gì ?
- HS: Nghiên cứu trả lời.
- Gv: Thế nào là đặc điểm nổi trội ? Cho ví dụ ?
- HS: Nghiên cứu trả lời.
- Gv: Đặc điểm nổi trội đặc trưng cho cơ thể sống là gì ?
HS: Nghiên cứu trả lời.


- Gv: Hệ thống mở là gì ? Sinh vật và môi trường có mối quan hệ như thế nào ?
- HS: Nghiên cứu trả lời.
- Gv: Làm thế nào để SV có thể sinh trưởng, phát triển tốt nhất trong môi trường ?
(?) Tại sao ăn uống không hợp lí sẽ bị bệnh ?
(?) Vì sao sự sống tiếp diễn liên tục từ thê hệ này sang thế hệ khác?
HS: Nghiên cứu trả lời.
- Gv: Vì sao cây xương rồng khi sống trên sa mạc có nhiều gai dài và nhọn?
HS: thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi.
GV: nhận xét và bổ sung

I. Các cấp tổ chức của thế sống
- Thế giới sinh vật được tổ chức theo thứ bậc chặt chẽ.
- Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. Mọi hoạt động sống đều diễn ra ở tế bào.
- Các cấp tổ chức cơ bản của tổ chức sống bao gồm: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.
II. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống:

1.Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
- Nguyên tắc thứ bậc: là tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên.
- Đặc điểm nổi bậc là đặc điểm của một cấp tổ chức nào đó được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu tạo nên chúng. Đặc diểm này không thể có được ở cấp tổ chức nhỏ hơn.
- Đặc điểm nổi trội đặc trưng cho thế giới sống là: TĐC và NL, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng, khả năng tự điều chỉnh cân bằng nội môi, tiến hoá thích nghi với môi trường.
2.Hệ thống mở và tự điều chỉnh
- Hệ thống mở: SV ở mọi cấp độ tổ chức đều không ngừng trao đổi chất và năng lượng với môi trường. Sinh vật không chỉ chịu sự tác động của môi trường mà còn góp phần làm biến đổi môi trường.
- Khả năng tự điều chỉnh của hệ thống sống nhằm đảm bảo duy trì và điều hoà cân bằng động trong hệ thống để tồn tại và phát triển.
3.Thế giới sống liên tục phát triển
- Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ sự truyền
 
Gửi ý kiến