Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch dạy học sinh 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: máy tính
Người gửi: Phạm Văn Tuấn
Ngày gửi: 09h:17' 24-08-2017
Dung lượng: 320.5 KB
Số lượt tải: 117
Số lượt thích: 0 người


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT NGHĨA MINH
--------------****----------------KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: SINH HOC 11,12

NĂM HỌC: 2014 -2015TỔ : HÓA – SINH- KTNN


TRƯỜNG THPT NGHĨA MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ HÓA- SINH- KTNN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
BỘ MÔN : SINH 11, 12


I-CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
1-Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 và các văn bản hướng dẫn về giảng dạy bộ môn và phân phối chương
trình, định mức chỉ tiêu được giao.
2-Đặc điểm tình hình:
-Học sinh đầu vào thấp, chưa chăm học.
-Sách tham khảo cho giáo viên còn ít.
-Sách giáo khoa cho giáo viên đầy đủ.
-Học sinh đã tiếp cận phương pháp mới từ lớp 10. Tuy nhiên, tính tích cực tự giác chưa cao; ít hứng thú với bộ môn.
- Năng lực cảm thụ thấp.
-Thành phần gia đình chủ yếu là nông thôn, khó khăn; thời gian học tập ít, ảnh hưởng tới chất lượng học tập. Hầu như không có tài liệu tham khảo.

II-PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ ,MỤC TIÊU ,CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VỀ CÁC MẶT HOẶT ĐỘNG:

1-Phương hướng nhiệm vụ , mục tiêu:
-Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, dạy theo phân phối chương trình ,đúng tiến độ ,không cắt xén.
-Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học .Sử dụng công nghệ thông tin vào dạy một số tiết có nội dung phù hợp.
- Phụ đạo học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng bộ môn.
- Giáo dục tinh thần, thái độ học tập bộ môn của học sinh: Tự giác, nghiêm túc.
- Giáo dục đạo đức:
+Lòng yêu quê hương , đất nước.
+Tinh thần nhân đạo.

2- Chỉ tiêu phấn đấu:
- Đạt trung bình trở lên: 70%
- Học sinh giỏi : 5%
- Học sinh khá: 15%
- Học sinh yếu: 10%

III-CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH:

1- Đảm bảo duy trì sĩ số học sinh.
2-Tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn ,đổi mới phương pháp giảng dạy
3.Dự giờ thăm lớp đồng nghiệp để rút kinh nghiệm.
4- Nâng cao chất lượng giảng dạy ,giáo dục đạo đức ,liên hệ giữa nội dung bài học với thực tế cuộc sống.
5-Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo đúng quy chế:
6- Phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường

IV-ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

- Sự chỉ đạo của ban giám hiệu :
- Đủ sách giáo khoa và sách tham khảo.
- Có đủ đồ dùng và phương tiện dạy học


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN SINH 12 CƠ BẢN
.…….( ( (……..

Tiết PPCT
Bài dạy
Kiến thức trọng tâm
Mục tiêu, kỹ năng cần đạt
Phương pháp, ĐDDH
Ghi chú

1
Phần 5: DI TRUYỀN HỌC
Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị
Bài 1:
Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
Cấu trúc gen, mã di truyền và nhân đôi ADN
- Trình bày được khái niệm, cấu trúc chung của gen
- Nêu được khái niệm và các đặc điểm chung của mã di truyền
- Từ mô hình nhân đôi của ADN, mô tả các bước của quá trình nhân đôi ADN, làm cơ sở cho sự nhân đôi của NST.
- Kỹ năng: phân tích và tổng hợp kiến thức.

- Tranh ADN nhân đôi
H.1.1 – 1.2 SGK và bảng 1 SGK
- Mô hình động
- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm nhỏ.


2
Bài 2: Phiên mã, dịch mã
Cơ chế phiên mã, dịch mã
- Trình bày được cơ chế phiên mã (tổng hợp mARN trên khuôn ADN)
- Mô tả quá trình tổng hợp ADN
- Kỹ năng: Khái quát hóa vấn đề; làm một số bài tập ứng dụng.

- Tranh phiên mã, dịch mã:
Hình 2.1- 2.4 SGK; bảng 1 SGK; các câu hỏi nêu vấn đề
- Mô hình động
- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm nhỏ.


3
Bài 3: Điều hoà hoạt động của gen
Cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ
- Nêu
 
Gửi ý kiến