Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phân phối chương trình hóa 12 CB

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hưng
Ngày gửi: 16h:57' 20-08-2017
Dung lượng: 12.4 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÓA HỌC LỚP 12 - BAN CƠ BẢN
THEO HƯỚNG GIẢM TẢI
- Căn cứ “ Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn hóa học THPT (kèm theo công văn số 5842/BGD ĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Căn cứ phân phối chương trình cũng như sách giáo khoa THPT ban cơ bản
CẢ NĂM: 37 TUẦN (Thực hiện 70 tiết)
HỌC KỲ I: 18 TUẦN x 2tiết/tuần + 2 tuần x 1 tiết/tuần = 36 tiết.
HỌC KỲ II: 17 TUẦN x 2tiết/tuần + 2 tuần x 1 tiết/ tuần = 34 tiết.

HỌC KỲ I
12/4


Tiết 1
Ôn tập đầu năm
CHƯƠNG I: ESTE- LIPITTiết 2
Este (Không dạy Mục IV. Điều chế: cách điều chế từ axetilen và axit)Tiết 3
Lipit (không làm bài tập 4, 5)Tiết 4
Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp. Luyện tập: Este và chất béo (Không dạy cả bài “Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp”, giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm và sử dụng thời gian để luyện tập.)Tiết 5
Luyện tập: Este và chất béo
CHƯƠNG II: CACBOHIĐRATTiết 6
Glucozơ (không dạy mục 2.b Oxi hóa bằng Cu(OH)2), ( Bỏ cụm từ “bởi Cu(OH)2 trong môi trường kiềm” Dòng 2 (); (Không yêu cầu học sinh làm Bài tập 2)Tiết 7
Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ (Không dạy Sơ đồ sản xuất đường từ mía, giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm)Tiết 8
Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơTiết 9
Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơTiết 10
Luyện tập : Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat (Không yêu cầu học sinh làm Bài tập 1)Tiết 11
Thực hành : Điều chế, tính chất hóa học của este và Cabohiđrat (Thí nghiệm 3: Không tiến hành phần đun nóng ống nghiệm)Tiết 12
Kiểm tra viết
CHƯƠNG III : AMIN. AMINO AXIT VÀ PROTEINTiết 13
Amin (Mục 2.a) thí nghiệm 1 : Bỏ phần giải thích tính bazơ và bài tập 4)Tiết 14
Amino axitTiết 15
Amino axitTiết 16
Peptit và protein (Bỏ mục III)Tiết 17
Peptit và proteinTiết 18
Luyện tập : Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
CHƯƠNG IV : POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIMETiết 19
Đại cương về polime ( Hướng dẫn HD tự đọc phần IV. )Tiết 20
Đại cương về polimeTiết 21
Vật liệu polime (Không dạy Phần nhựa Rezol, Rezit; Hướng dẫn HS đọc thêm phần IV)Tiết 22
Vật liệu polimeTiết 23
Luyện tập: Polime và vật liệu polimeTiết 24
Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime (Không dạy và không tiến hành thí nghiệm 4)Tiết 25
Kiểm tra viết
CHƯƠNG V : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠITiết 26
Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại (Không dạy Mục 2.a) – 2.b) – 2.c) Mạng…)Tiết 27
Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loạiTiết 28
Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loạiTiết 29
Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loạiTiết 30
Luyện tập: Tính chất của kim loạiTiết 31
Luyện tập: Tính chất của kim loạiTiết 32
Sự ăn mòn kim loạiTiết 33
Sự ăn mòn kim loạiTiết 34
Ôn tập học kỳ ITiết 35
Ôn tập học kỳ ITiết 36
Kiểm tra học kỳ I
HỌC KỲ IITiết 37
Hợp kimTiết 38
Điều chế kim loạiTiết 39
Luyện tập: Điều chế kim loạiTiết 40
Thực hành: Tính chất, điều chế và sự ăn mòn kim loại

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓