Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phan phoi chuong trinh the duc 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn nhân lực
Ngày gửi: 09h:21' 18-08-2017
Dung lượng: 81.0 KB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
THỂ DỤC KHỐI 6

Tuần
Tiết
Nội dung

Tuần 1
Tiết 1
- Lí thuyết: Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1)


Tiết 2
- ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số (từ 1- hết và 1-2,1-2 đến hết); Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp.
- Bài thể dục: Học 3 động tác: Vươn thở, tay, ngực.

Tuần 2
Tiết 3
- ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, dàn hành ngang, dồn hàng.
- Bài thể dục: Ôn 3 động tác. Học 2 động tác: chân và bụng.
- Chạy bền: Chạy vòng số 8.


Tiết 4
- ĐHĐN: Giậm chân tại chỗ, đi đều đứng lại.
- Bài thể dục: Ôn 5 động tác đã học; Học 2 động tác: vặn mình, phối hợp.

Tuần 3
Tiết 5
- ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng đã học (do giáo viên chọn). Học: Đi đều vòng trái phải.
- Bài thể dục: Ôn 7 động tác.
- Chạy bền: Chơi trò chơi “hai lần hít vào hai lần thở ra”. Chạy vòng số 8.


Tiết 6
- ĐHĐN: Ôn một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do Gv chọn).
- Bài thể dục: Ôn 7 động tác đã học. Học 2 động tác: Nhảy và điều hòa.

Tuần 4
Tiết 7
- ĐHĐN: Ôn một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do Gv chọn).
- Bài thể dục: Ôn 9 động tác.
- Chạy bền: Chạy vòng số 8.


Tiết 8
- ĐHĐN: đi đều, đứng lại, đi đều vòng trái, vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Bài thể dục: Tiếp ôn và hoàn thiện 9 động tác.

Tuần 5
Tiết 9
- ĐHĐN: đi đều, đứng lại, đi đều vòng trái, vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Bài thể dục: Tiếp ôn và hoàn thiện 9 động tác.
- Chạy bền: Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc.


Tiết 10
- ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều, đứng lại, đi đều vòng trái, vòng phải hoặc nội dung do GV chọn.
- Bài thể dục: Tiếp ôn và hoàn thiện 9 động tác.
Kiểm tra 15 phút.

Tuần 6
Tiết 11
- ĐHĐN: Đi đều, đứng lại; đi đều vòng trái, vòng phải, hoặc một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu do gv chọn.
- Bài thể dục: Tiếp ôn và hoàn thiện 9 động tác.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên; Học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.


Tiết 12
- ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, đi dều vòng phải trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc nội dung do Gv chọn.
- Bài thể dục: Tiếp ôn và hoàn thiện 9 động tác. Có thể kiểm tra thử.

Tuần 7
Tiết 13
- Kiểm tra 45 phút bài thể dục.


Tiết 14
- ĐHĐN: Đi đều, đứng lại; đi đều vòng trái, vòng phải, hoặc một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu do gv chọn.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên; Thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

Tuần 8
Tiết 15
- ĐHĐN: Đi đều, đứng lại; đi đều vòng trái, vòng phải, hoặc một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu do gv chọn.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên


Tiết 16
- Lí thuyết: Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 2)

Tuần 9
Tiết 17
- ĐHĐN: Ôn một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (kiểm tra 15 phút).
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên


Tiết 18
- ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang (dọc), dóng hàng, điểm số; Đi đều – đứng lại hoặc một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do gv chọn)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tuần 10
Tiết 19
- ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang (dọc); Đi đều – đứng lại, đi đều vòng trái, vòng phải.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.


Tiết 20
- KIểm tra 45 phút: ĐHĐN

Tuần
11- 16
Tiết
 
Gửi ý kiến