Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ anh ninh Tổ quốc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Triều (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:53' 16-08-2017
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
Sở GD & ĐT BÌNH DƯƠNG Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Trường THPT AN MỸ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------(------- ------(------
Ngày dạy: 22/10/2012
Lớp: 12C5 (tiết 1)13giờ30.
Tiết PPCT: .
Những vấn đề chung về an ninh quốc gia
* Đối tượng : học sinh lớp 12
* Nội dung : Bài 4
TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH
VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
----------((---------

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Về kiến thức:
- Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.
2. Về kỹ năng:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia.
3. Về thái độ:
- Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giaó viên:
- SGK, SGV, giáo án quốc phòng – an ninh và các tài liệu liên quan đến bài học.
- Các thiết bị, đồ dùng dạy học, tranh ảnh cần thiết.
2. Học sinh:
- Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Tổ chức lớp học:
- Ổn định lớp:
+ Kiểm tra sĩ số, trang thiết bị.
- Kiểm tra bài cũ:
+ ? Nêu đặc điểm công tác phòng không nhân dân trong tình hình hiện nay ( 2HS ).
- Giới thiệu nội dung mới:
+ Củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của công dân; trong đó có trách nhiệm của học sinh chúng ta. Hôm nay ta học phần I “ Những vấn đề chung về an ninh quốc gia ”.

Hoạt động GV
Hoạt động HS
 Nội dung

 - GV: giải thích

* An ninh quốc gia:

- Là sự ổn định, phát triển của chế độ và Nhà nước; sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

- Bao gồm an ninh trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, xã hội, quốc phòng, đối ngoại...


* Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia:

- Bảo vệ:

+ Chế độ chính trị.

+ An ninh về tư tưởng văn hóa.

+ An ninh kinh tế, quốc phòng, đối ngoại.

+ Bí mật nhà nước.

+ Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh.


- ? HS như thế nào là an ninh quốc gia?
- Nêu các mặt hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia?
- Để bảo vệ an ninh quốc gia chúng ta phải bảo vệ những mặt nào?

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA:
1. An ninh quốc gia:

- Là sự ổn định, phát triển của chế độ và Nhà nước; sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
- Bao gồm an ninh trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, xã hội, quốc phòng, đối ngoại...

2. Bảo vệ an ninh quốc gia
- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia:
- Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

3. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
- Bảo vệ chế độ, Nhà nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
- Bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn hóa, khối đại đoàn kết dân tộc.
- Bảo vệ an ninh kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác.
- Bảo vệ bí mật Nhà nước.
- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm.IV. CỦNG CỐ:
+ An ninh là sự ổn định, phát triển của chế độ và Nhà nước; sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của
 
Gửi ý kiến