Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bá Cẩn
Ngày gửi: 20h:20' 15-08-2017
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
Bài 18
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần:
- Nhận thức một cách hệ thống, khái quát các sự kiện lịch sử thế giới 1917 – 1945 đã được học qua chương I, chương II, chương III, chương IV.
- Nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại.
- Nhận thức được mối liên hệ giữa lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam trong thời kì 1917 – 1945.
2. Tư tưởng
- Khắc sâu cho HS nhận thức khách quan, khoa học về các sự kiện lịch sử đã học.
- Giáo dục cho các em thái độ trân trọng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, biết đánh giá đúng về công cuộc xây dựng CNXH và vai trò của Liên Xô, biết đánh giá khách quan về chủ nghĩa tư bản, biết phòng ngừa và ngăn chặn nguy cơ chiến tranh thế giới….
3. Kỹ năng
- Hệ thống hóa các sự kiện lịch sử, thiết kế bảng biểu.
- Biết phân tích, đánh giá để lựa chọn những sự kiện quan trọng, có tác động ảnh hưởng to lớn đến lịch sử thế giới.
II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC
- Bảng niên biểu về những sự kiện lịch sử thế giới hiện đại (từ 1917 – 1945)
- Tài liệu tham khảo có liên quan.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY –HỌC
1. Ổn định lớp: (1p)
2. Kiểm tra bài cũ: (8p)
- Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xơ cĩ vai trị như thế nào?
- Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc như thế nào?
3. Dẫn dắt vào bài mới (30p)
Trong phần lịch sử thế giới hiện đại, các em đã được tìm hiểu những sự kiện hết sức phong phú và phức tạp. Tổng kết lại toàn bộ các kiến thức lịch sử thế giới đã học, lựa chọn và thống kê những sự kiện quan trọng có ảnh hưởng to lớn, đồng thời nhận thức đúng những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại là nhiệm vụ cơ bản của chúng ta qua bài học hôm nay. Trên cơ sở đó, các em cần biết đánh giá đúng về mối liên hệ giữa lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam trong thời kì 1917 – 1945.

TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung cơ bản

20’
HĐ 1: Làm việc theo nhóm
- GV vẽ bảng thống kê theo mẫu như trong SGK lên bảng.
- Chia lớp thành 3 nhóm:
+ Nhóm 1: Thống kê những sự kiện lịch sử cơ bản về nước Nga và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô 1917-1945.
+ Nhóm 2: Thống kê những sự kiện lịch sử cơ bản về các nước TBCN trong giai đoạn 1917 – 1945
+ Nhóm 3: Thống kê những sự kiện lịch sử cơ bản diễn ra ở các nước châu Á trong giai đọan 1917 –1945.
- GV đưa ra ý kiến phản hồi

- Thảo luận với nhau đưa ra cách kiến giải thống nhất rồi trình bày ra giấy.

- HS tham khảo bảng thống kê của GV

I. Những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945)


Niên đại
Sự kiện
Diễn biến chính
Kết quả, ý nghĩa

I. NƯỚC NGA (LIÊN XÔ)

Tháng 2/1917
Cách mạng dân chủ tư bản
- Tổng bãi công chính trị ở Pê-tơ-rôgrát.
- Khởi nghĩa vũ trang
- Nga hoàng bị lật đỗ.
- Lật đổ chế độ Nga hoàng.
- Hai chính quyền song song tồn tại.
- Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Tháng 11/1917
Cách mạng XHCN
- Chiếm vị trí then chốt ở thủ đô.
- Chiếm cung điện Mùa Đông.
- Toàn bộ chính phủ lâm thời tư sản bị bắt (trừ Thủ tướng Kê-ren-xki)
- Thành lập chính quyền Xô viết do Lênin đứng đầu.
- Đưa giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga lên làm chủ đất nước.
- Là tấm gương cổ vũ phong trào cách mạng thế giới đi theo con đườngcách mạng vô sản.

1918-1920
Chống thù trong giặc ngoài
- Quân đội 14 nước đế quốc câu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga Xô viết.
- Thực hiện chính sách cộng sản thời chiến.
- Đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù.
- Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững.

1921 – 1925
 
Gửi ý kiến