Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thể dục

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: LÊ HỒNG SƠN
Ngày gửi: 08h:59' 14-08-2017
Dung lượng: 182.0 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
Trường THPT Hà Bắc
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC
KHỐI 11
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Thiết bị đồ dùng dạy học

1
1
Lý thuyết: Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 11.
+ Nguyên tắc vừa sức trong tập luyện TDTT2
Lý thuyết: Nguyên tắc hệ thống trong tập luyện TDTT


2
3
Thể dục: Học động tác 1, 2 (bài TDNĐ dành cho nữ); động tác 1-5 (bài TD phát triển chung dành cho nam).
Chạy bền:Bài tập 1 (tr 60 - TD11)4
Thể dục: Ôn động tác 1 -2 (nữ), 1 - 5 (nam).
Chạy tiếp sức: Giới thiệu: Kĩ thuật chạy tiếp sức (4x100m), cách xuất phát thấp với tín gậy.
+ Bài tập 1 và 2 (tr 48, 49 - TD 11)
Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Gậy tiếp sức

3
5
Thể dục: Ôn động tác 1 - 2 (nữ), 1- 5 (nam).
+ Học động tác 3, 4 (nữ), động tác 6 - 15 (nam).
Chạy tiếp sức: Bài tập 3, 4 (trang 49, 50 - TD11).
Chạy bền:Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Gậy tiếp sức


6
Thể dục: Ôn từ động tác 1-4 (nữ), 1 - 15 (nam).
Chạy tiếp sức: Bài tập 5 (tr 50 - TD11) và một số điểm trong Luật điền kinh (phần chạy tiếp sức).
+ Học xuất phát thấp trao - nhận tín gậy.
Chạy bền:Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Gậy tiếp sức

4
7
Thể dục: Ôn động tác 1-4 (nữ), 1- 15 (nam). Học động tác 5, 6 (nữ), 16 - 22 (nam).
Chạy tiếp sức:Bài tập 6, 7 (tr 50 - TD11).
Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Cách thở trong chạy bền.
Gậy tiếp sức, bàn đạp.


8
Thể dục: Ôn động tác 1 - 6 (nữ), 1 - 22 (nam).
Chạy tiếp sức:Bài tập 8, 9 (tr 50 - 52 - TD11).
Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Phân phối sức trong chạy bền.
Gậy tiếp sức, bàn đạp.

5
9
Thể dục:+ Ôn động tác 1-6 (nữ), 1-22 (nam).
+ Học động tác 7,8,9 (nữ), 23-30 (nam).
Chạy bền:Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.10
TDNĐ: Ôn động tác 1-9 (nữ) 1-30(nam). Học động tác 31 - 40 (nam).
+ Kiểm tra 15 phút.
Chạy bền:+ Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
+ Hiện tượng "cực điểm" và cách khắc phục.


6
11
Thể dục:Ôn động tác 1-9 (nữ), 1-40 (nam).
Chạy tiếp sức:Bài tập 10 (tr 52 - TD11).
Chạy bền:Trò chơi giáo dục sức bền (do GV chọn.
Gậy tiếp sức, bàn đạp.


12
Thể dục:+ Ôn động tác 1-9 (nữ), 1-40 (nam).
+ Học động tác 41-50 (nam).
Chạy bền:Bài tập 5 (tr 61 - TD11).


7
13
Thể dục:Ôn động tác 1-9 (nữ), 1-50 (nam).
Chạy tiếp sức: Bài tập 11 (tr52 - TD11). Tập những nội dung học sinh còn yếu (do GV chọn).
Chạy bền:Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Gậy tiếp sức, bàn đạp.


14
Thể dục: Ôn động tác 1-9 (nữ), 1-50 (nam).
Chạy bền:Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.


8
15
Thể dục:Ôn động tác 1-9 (nữ), 1-50 (nam).
Chạy tiếp sức:+ Hoàn thiện kĩ thuật chạy tiếp sức.
+ Kiểm tra 15’:KT phối hợp trao- nhận tín gậy từ trên xuống (đứng tại chỗ - đội 4 người).
Gậy tiếp sức, bàn đạp.


16
Thể dục: Ôn động tác 1-9 (nữ), 1-50 (nam).
Chạy tiếp sức:Ôn tập, một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy tiếp sức).
Gậy tiếp
 
Gửi ý kiến