Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an tu cho toan 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Phạm Thu Minh
Ngày gửi: 15h:28' 13-08-2017
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 24/8/2011
Ngày giảng: 25/8/2011


Tiết 1
 LUYỆN TẬP BẤT ĐẲNG THỨC - BẤT PHƯƠNG TRÌNH


I/ Mục tiêu
Giúp HS:
- KT: Củng cố các kiến thức về bất đẳng thức, bất phương trình
- KN: Rèn kỹ năng giải các bài tập liên quan đến BĐT, BPT
- TĐ: Học tập nghiêm túc, cẩn thận
II/ Chuẩn bị
- GV: Hệ thống bài tập
- HS: Ôn tập kiến thức về BĐT, BPT
III/ Các hoạt động trên lớp
1) ổn định: (1’)
2) Bài mới:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

HĐ 1: Nhắc lại kiến thức (5)
? BĐT là hệ thức có dạng ntn?
? T/c liên hệ giữa thứ tự và phép cộng của BĐt? Cho VD?
? T/c liên hệ giữa thứ tự và phép nhân của BĐT? Cho VD?

* BĐT: a < b; a b; a > b; a .
* T/C
a < b thì a + c < b + c
a < b thì a.c < b.c ( c > 0)
a < b thì a.c > b.c ( c < 0 )

HĐ 2: Luyện tập ( 37’)

? Gọi 4 HSLB?
GV: Đưa ra bài tập 2 và gọi 2 HS LB
CMR: a) 4.(-2) + 14 < 4.(-1) + 14
b) (-3).2 + 5 < (-3).(-5) + 5GV: Đưa ra BT 3
2a – 3 < 2b – 3
2a – 3 < 2b + 5
a + 5 < b + 9GV: Nhận xét và đánh giá

Bài 1: Cho a < b. So sánh
a) a + 1 và b + 1
b) a - 2 và b - 2
c) 2a và 2b
d) - 2a và -2 b

Bài 2: Chứng minh
a) Ta có: - 2 < -1 <=> 4.(-2) < 4.(-1) (4 > 0)
=> 4.(-2) + 14 < 4.(-1) + 14
b) 2 > -5 => (-3).2 < (-3).(-5) (-3 < 0 )
=> (-3).2 + 5 < (-3).(-5) + 5

Bài 3: Với a< b, CMR:
a) a < b <=> 2a < 2b <=> 2a - 3 < 2b - 3
b) a < b
<=> 2a < 2b
<=> 2a - 3 < 2b - 3
- 3 < 5 => 2a – 3 < 2b + 5
c) a < b => a + 5 < b + 5
Mà 5 < 9 => a + 5 < b + 9


4) Hướng dẫn học ở nhà:
- Ôn tập về BPT, biểu diễn tập nghiệm của BPT và giải BPT bậc nhất 1 ẩn


Ngày soạn: 23/8/ 2010
Ngày giảng: 24/8/2010


Tiết 2
 LUYỆN TẬP BẤT ĐẲNG THỨC - BẤT PHƯƠNG TRÌNH


I/ Mục tiêu
Giúp HS:
- KT: Củng cố các kiến thức về bất phương trình , bất phương trình một ẩn
- KN: Rèn kỹ năng giải các bài tập liên quan đến BPT và biểu diễn tập nghiệm của BPT bậc nhất 1 ẩn
- TĐ: Học tập nghiêm túc, cẩn thận
II/ Chuẩn bị
- GV: Hệ thống bài tập về BPT
- HS: Ôn tập kiến thức về BPT
III/ Các hoạt động trên lớp
1) Ổn định: (1’)
Ngày giảng: Lớp 9A: .................................................................... Ngày giảng: Lớp 9B: ....................................................................
2) Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1. Giải các bất phương trình sau
a) 2x - 3 > 0
b) 4 - 3x ( 0
Áp dụng quy tắc nào vào giải các bất pt ?
2x - 3 > 0
( 2x > 3
( 

4 - 3x ( 0
( -3x ( - 4
( 


a) - Quy tắc chuyển vế
Chuyển -3 từ vế trái sang vế phải thành 3
- Quy tắc chia cho một số
Chia cả 2 vế cho 2 (không đổi chiều)

b) - Quy tắc chuyển vế
Chuyển 4 từ vế trái sang vế phải thành -4
- Quy tắc chia cho một số
Chia cả 2 vế cho
 
Gửi ý kiến