Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Văn Việt (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:39' 12-08-2017
Dung lượng: 241.5 KB
Số lượt tải: 190
Số lượt thích: 0 người
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THỰC HÀNH
VỀ CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN VÀ BẢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ

I. CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ THƯỜNG GẶP
1. Khái niệm:
Biểu đồ là một loại đồ họa dùng để biểu hiện một cách trực quan số liệu thông kê về quá trình phát triển của hiện tuợng, cấu trúc hiện tượng, mối quan hệ giữa thời gian và không gian của các hiện tượng.
2. Phân loại:
2.1. Dựa vào tính chất thể hiện, chia ra:
– Biểu đồ động thái phát triển: Thể hiện sự phát triển, thay đổi cơ cấu của đối tượng…
– Biểu đồ cơ cấu: Thể hiện cơ cấu của các thành phần trong tổng thể…
– Biểu đồ biến dạng từ các dạng cơ bản: Dùng để so sánh các hiện tượng địa lí với nhau, Thể hiện mối quan hệ giữa các hiện tượng địa lí…(Dạng biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu, biểu đồ kết hợp)
2.2. Dựa vào hình dạng thể hiện, gồm:
– Biểu đồ hình tròn: Thể hiện quy mô, cơ cấu, sự thay đổi quy mô cơ cấu, sự so sánh quy mô cơ cấu…
– Biểu đồ hình cột: Thể hiện sự so sánh, tình hình phát triển …
– Biểu đồ đường: Thể hiện tình hình phát triển, tốc độ tăng trưởng…
– Biểu đồ kết hợp cột đường: Thể hiện tình hình phát triển qua nhiều mốc thời gian, nhiều đối tượng…
– Biểu đồ miền: Thể hiện sự thay đổi cơ cấu, giá trị qua nhiều mốc thời gian…
Ngoài ra còn có một số dạng biểu đồ khác như bđ hình vuông, bđ hai nửa hình tròn, bđ hình tam giác...(không có trong nội dung on thi THPT QG).
II. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG KHI VẼ BIỂU ĐỒ
1. Các bước vẽ biểu đồ
Bước 1: Lựa chọn loại biểu đồ thích hợp
Bước 2: Tính toán, sử lý số liệu
Bước 3: Vẽ biểu đồ, Đặt tên, chú thích
Bước 4: Nhận xét, giải thích.
2. Hướng dẫn thực hiện các bước
2.1. Lựa chọn loại biểu đồ
Chọn dạng biểu đồ là bước khởi đầu có ý ngĩa về mặt định hướng. Dĩ nhiên nếu việc lựa chọn không đúng hay không thích hợp thì biểu đồ sẽ sai.
Vậy căn cứ vào đâu để chọn đúng dạng biểu đồ? Có ba căn cứ:
- Dựa vào lời dẫn: Yêu cầu của câu hỏi chính là căn cứ hàng đầu để lựa chọn dạng biểu đồ thích hợp. Cần phải đọc kĩ câu hỏi để xác định yêu cầu của đề ra.Thông thường có ba cách hỏi với các yêu cầu khác nhau: Yêu cầu rất chung chung, yêu cầu cụ thể và yêu cầu có lựa chọn. Từ đó có thể chọ biểu đồ thích hợp.
Có 3 loại lời dẫn:
+ Lời dẫn chỉ định: Trong đề ra chỉ định vẽ dạng gì, ví dụ: Hãy vẽ BĐ cột, BĐ tròn...
+ Lời dẫn mở: Có các từ gợi mở trong câu hỏi, dựa vào các từ gợi mở chúng ta sẽ xác định được dạng biểu đồ (các từ gợi mở ở phần lựa chọn cho các dạng cụ thể sau).
+ Lời dẫn kín: Trong câu hỏi chỉ yêu cầu vẽ biểu đồ thích hợp từ BSL đã cho, khi đó chúng ta dựa vào BSL.
- Căn cứ vào bảng số liệu: Bảng số liệu trong câu hỏi cũng là một căn cứ để lựa chọn dạng biểu đồ. Nhìn chung, căn cứ này không quan trọng bằng căn cứ vào yêu cầu của câu hỏi, nhưng trong một số trường hợp cụ thể nó lại có giá trị đặc biệt như dạng biểu đồ miền, bđ kết hợp.
- Dựa vào lời kết: Nếu dựa vào hai căn cứ trên mà chưa xác đinh được thì dựa vào lời kết, tức là yêu cầu nhận xét, giải thích cái gì -> chọn dạng bđ mà lời kết yêu cầu giải thích.
Ví dụ cụ thể chọn các dạng như sau:
- Đối với BĐ tròn: có các từ gợi mỏ như thể hiện quy mô, cơ cấu, tỉ trọng, tỉ lệ, phân theo, chia ra...kèm với BSL có từ 1 đến 3 năm hoặc 3 địa điểm.
- Đối với BĐ miền: Câu hỏi thường yêu cầu: vẽ biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự chuyển dịch (hoặc sự thay đổi) cơ cấu; số liệu tương đối nhiều năm, cụ thể phải ≥ 3 năm (nhưng thường từ 4 năm trở lên), trong BSL có đầy đủ thành phần để xử lý được ra % các thành phần.
- Đối với BĐ đường biểu diễn: Các từ gợi mở như thể hiện tình hình phát triển, tốc độ phát triển, trên cùng 1 hệ trục tọa độ các đường biểu diễn...kèm theo chuỗi thời gian, thời kỳ, giai đoạn; Hoặc
 
Gửi ý kiến